Türkiye’nin üç yıllık büyüme, enflasyon, cari denge, istihdam, bütçe dengesi gibi temel parametrelerinin hedeflerini ortaya koyan ve her yıl gözden geçirilen Orta Vadeli Program’ın (OVP) yenisi açıklandı. Seçim öncesi iki yılın ekonomi politikalarını üstü örtülü olarak “irrasyonel” bulan yeni ekonomi patronu Mehmet Şimşek’in, değişimine önayak olduğu Merkez Bankası’nın yeni yönetimiyle, önümüzdeki üç yıla ilişkin ne tür hedefler koyacağı merakla bekleniyordu. Özellikle de Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacının büyüklüğü nedeniyle OVP’nin yabancılara cazip gelip gelmemesi önemli. Bir başka deyişle, OVP daha çok yabancılara hazırlanmış bir vitrin.

Son beş yılın OVP’lerinde belirlenen hedeflerin pek de gerçekleşmediği anımsandığında 2024-2026 dönemi OVP’sinin hedeflerinin iç tutarlılığı ve gerçekleşme şansı en çok konuşulan konular arasında. OVP’yi takdim konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, amaçlardan şöyle söz etti: “Afet yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılması, makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye indirilmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifiyle büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi amaçlar arasında yer alıyor.”

https://www.al-monitor.com/tr/originals/2023/09/can-turkeys-new-economic-plan-restore-foreign-investor-confidence

Written by Mustafa Sönmez