Irak’ta IŞİD’in beklenmedik saldırısı ve Musul’un ardından bir dizi Irak kentini ele geçirip hasımlarına adeta meydan okuması…IŞİD’in Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nu göstere göstere kuşatıp 50 dolayında Türk’ü rehin alması…Ve  anlı şanlı Türkiye’nin, bölgesel gücün(!), “Bizden habersiz orada yaprak oynamaz” diyen  “Yeni Osmanlı” rejiminin  bakakalması…Rehineler için, orada “misafirler” deyip herkesin aklıyla adeta dalga geçmesi…

Perçem düştü, kel göründü; gerçek bir kez daha ortaya çıktı…AKP Türkiyesi öyle bölgesel güç filan değil, güç karikatürü bile değil… Tersine, AKP Türkiyesi, askeri gücü vasat, hantal bir yapı…

BAZI ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE…

 

Askeri Hrc/GSYH,%

Kişi Baş

.Ask.Hrc,($)

Umman

11,3

2.001

S.Arabistan

9,3

1.615

İsrail

5,6

2.040

Irak

3,6

114

BAE

3,5

2.250

Kuveyt

3,2

1.719

İran

3,1

146

Türkiye

2,3

221

 

Türkiye gerilerde…

Merkezi Stokholm’de bulunan barış örgütü SIPRI’nin verilerini dikkate alırsak, Türkiye’nin askeri harcamaları, milli gelirinin yüzde 2,3’ü dolayında. SIPRI’ye bildirilen 17 milyar dolarlık askeri harcamayı nüfusa böldüğünüzde, Türkiye’nin kişi başına askeri harcaması 221 dolarda kalıyor. Oysa, IŞİD’in arkasında duran petrol zengini Körfez ülkeleri, özellikle ABD, Rusya, Fransa, İngiltere’den aldıkları son model silahlara yaptıkları harcamalarla, Türkiye’nin kişi başına asker bütçesinin kat kat üstünde bir güç sergiliyorlar.

 Sünni Müslümanlara liderlik yapan S.Arabistan’ın milli gelirinin yüzde 9’unun üstünde askeri harcaması var. En büyük silah alıcıları arasında yer alıyor Suudiler…

 İsrail’in askeri harcamaları milli gelirinin yüzde 6’sına  yaklaşıyor ve oldukça etkili bir vurucu gücü var.

Altı  milyonluk nüfusuna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin 14 milyar dolara yakın askeri harcaması var. Nüfusa oranlandığında yılda kişi başına 2 bin 250 dolara yakın bir askeri harcama demek bu ve milli gelirin yüzde 4’üne yakın.

Gerçek mi?

Konu, askeri harcamalar olunca bildirilen resmi rakamların gerçeğin bir kısmını yansıttığı, tam gerçeğin ise bilinemeyeceği öne sürülür. Nitekim, SIPRI’ye ve Birleşmiş Milletler’e bildirilen Türkiye’ye ait 17 milyar dolarlık 2013 askeri harcamasının gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu, zaman zaman bilim dünyasında da, politik çevrelerde de öne sürülmektedir.

Bu itirazları olabildiğince ortadan kaldırmak üzere farklı bir yöntem geliştiren Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Nurhan Yentürk, gerçek askeri harcamaları kestirebilmek için, “izlenebilen, kısmi izlenen, tahmin edilen” harcamalar diye üç kümeden oluşan bir şablon geliştirdi.

Kısıtlı izlenen ve tahmin edilenler, gerçek askeri harcamaların yüzde 20’sini buluyor. Bu da askeri harcama olarak resmi kayıtlarda yer alanın yüzde 20 daha üstünde bir askeri harcamadan söz edilebileceğini ortaya koyuyor.

Nitekim, Yentürk’ün şablonu 2013 yılına uygulandığında, SIPRI’ye bildirilen 17 milyar dolarlık askeri harcamanın 19 milyar dolara çıktığı , yine de milli gelirin yüzde 2,3’ünü biraz aşabilen bir harcamada kalındığı ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN ASKERİ HARCAMALARI(2013)

 

GSYH(MİLYAR TL , CARİ)

1,561

GSYH, Milyar $

820

Askeri Harcamalar,Milyar TL

36,2

Askeri HarcAmalar Milyon $

19.052

ASKERİ HARCAMALAR/ GSYH’YA (%)

2,3

Devletin Tük ve yat. Harc

309

Ask Hrc./Devlet hrc (%)

11,7

A: İZLENEBİLEN ASKERİ HARCAMALAR, (%)

80,5

   MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

54

   JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

15

   SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

10,5

   SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

0,9

   SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU

0,1

B: KISITLI OLARAK İZLENEN ASKERİ HAR.%

6,5

   GİZLİ HİZMET GİDERLERİ

2,1

   KÖY KORUCULARININ MAAŞLARI   

1,3

         Başbakanlık Örtülü Ödenek

1,3

   TÜBİTAK SAVUNMA İLE İLGİLİ ARGE

0,9

   KKTC’ye ASKERİ AMAÇLI YARDIMLAR

0,5

   DIŞ KREDİ GERİ ÖDEMELERİ

0,3

   MKEK’ya BÜTÇEDEN TRANSFERLER 

0,1

C. TAHMİN EDİLEN ASKERİ HARC.%

13

TSK EMEKLİLEARİNE ÖDEMELERİ

12,8

TSKGV ASKERİ PROJELER İÇİN GİDER                             

0,2

 

MSB Bütçesi…

2013’te 36,3 milyar TL’lik, ya da 19 milyar dolarlık askeri harcamaların yüzde 54’ünü Milli Savunma Bakanlığı bütçesi oluşturdu. Jandarma, Sahil Güvenlik ve savunma sanayiye ayrılan bütçeler yüzde 26,5 tuttu. Bu yüzde 80,5’tan geri kalan yüzde 19,5’un önemli bir kısmı, asker emeklilerine yapılan ödemelerden oluşuyor. Bunların asker harcaması sayılıp  sayılmaması tartışılır ama sonuçta, askerle ilgili bir harcama…

Personel…

Türkiye’de askeri harcamaların iç dağılımı bir başka gerçeğe işaret ediyor; Harcamalarda personel masrafları, bütçenin yarısına yakınını oluşturuyor. TSK’nın açıkladığı son bilgilere göre 700  bini aşkın kişi orduda bulunuyor. Bunların 206 binini uzman personel, 445 binini yedek subay, er ve erbaşlar (yükümlü personel) oluştururken 50 binin biraz üstünde de sivil personel ordu için çalışıyor. Personel ağırlıklı bu ordunun silah-teçhizat donanımı ise ikinci planda kalıyor.

Prof. Yentürk’ün bulgularına göre, askeri harcamaların milli gelire oranı 2007-2009 yılarında milli gelirin yüzde 2,9’unu bulurken izleyen yıllarda yüzde 2,3’e inmiş görünüyor. Bazı yorumcular, bunun AKP rejiminin bilinçli bir tercihi, TSK’nın hem personel hem silah-mühimmat ihtiyacında tasarrufa gitmesi ile ilgili olduğunu belirtiyorlar. Ama hemen bu yoruma bir soru eklemek gerek; TSK’dan tasarruf yapılırken Emniyet’in bütçesi ne oldu?

 Bu sorunun yanıtı da başka bir yazının konusu olsun…

 

Written by Mustafa Sönmez