Mayıs 2023 seçimlerinden galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin ekonomiyi tamamen seçim odaklı yönetmesiyle büyüyen sorunlar, özellikle devasa bütçe açığı acil onarım istiyordu. Onarım çalışmaları seçim ertesi hemen başlatıldı.

Yıl sonunda milli gelirin yüzde 10’u gibi ürpertici bir boyuta ulaşması beklenen bütçe açığı karşısında ek bütçe tasarısı Meclis’e sunuldu. Ne var ki Genel Kurul’da kabul edilen ek bütçe de  öngörülen 1,1 trilyon TL’lik harcama ihtiyaca yetmeyecek. Yasa, ek bütçede öngörülen harcama kadar gelir toplanmasının taahhüdünü gerektiriyor. İktidar bunu göze alamadığı için muhtemel giderlerin, dolayısıyla borçlanmanın bir kısmını Erdoğan’a yaptıracak. Ona böyle bir yetki sağlayacak bir “torba yasa” da Meclis’ten geçti. “Torba yasa” ek bütçeyi tamamlayan özellikte ama bunun Anayasa’ya uygunsuzluğu hemen gündeme geldi.

Haziranda yüzde 4’e yakın artarak yıllığı yüzde 38,2 olan tüketici enflasyonunu (TÜFE) tırmandıran önemli bir değişken, bütçe açıkları. İktidar enflasyonu indirmekten bahsetse de bu fiiliyatta çalışmıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar enflasyonla mücadele, onun için ekonominin soğutulması, talebin geriletilmesi için kamu harcamalarının kısılması, gelir artışlarının yavaşlatılması, kredi faizlerinin yükseltilmesi gibi “tatsız” işlere doludizgin gidilmiyor. Bütün bunların yerel seçim sonrasının ajandasına aktarıldığının belirtileri netleşiyor.

Enflasyon doludizgin ilerlerken ücret ve maaşlar seçmeni mutsuz etmemek için görece yükseltiliyor ve “Sizi enflasyona ezdirmedik” mottosu gündemde tutuluyor. Bu da “Enflasyona kaç, ücrete tut” gibi bir kısır döngüye davetiye demek ve ekonomide kırılganlıkları artırıyor.

https://www.al-monitor.com/tr/originals/2023/07/turkey-grapples-deficit-erdogan-pins-his-hopes-gulf-funds-during-visit

Written by Mustafa Sönmez