Türkiye ekonomisinde hem üretim ve ihracat hem de istihdam yönünden en önemli yere sahip olan giyim-tekstil sanayisi, pandemi ile birlikte en ağır darbeyi alan sanayi sektörü oldu.

Giyim ve onun tamamlayıcısı tekstil sanayisi, pandemide hane halkının tüketiminden kolayca vazgeçtiği, dolayısıyla tüm dünyada talebi en hızlı düşen birkaç sektör arasında. Küresel düzeyde giyim-tekstil zincirinde sorunlar yaşanıyor. Pamuktan, her tür elyaftan mağazalara uzanan zincirin her halkasında telaş ve endişe var.

Giyim-tekstilin küresel işbölümünde sanayiler, çoğu Asya’da olmak üzere çevre ülkelere terk edilmiş, tüketiciler ise ağırlıkla zengin merkez ülkeler.

Çin, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Bangladeş, tekstil ve hazır giyimin önde giden üretici ülkeleri. Türkiye, dünyada tekstilde altıncı, hazır giyimde sekizinci büyük ihracatçı ülke. Avrupa Birliği hazır giyim pazarında Çin ve Bangladeş ilk iki sırayı alırlarken Türkiye üçüncü sırada. Türkiye, AB tekstil pazarında ise Çin’den sonra ikinci ülke.

Written by Mustafa Sönmez