Mustafa Sönmez

Başbakan RTE. kaç zamandır gözümüzün içine baka baka. en çok kamu yatırımını Tunceli’ye. Hakkari’ye yaptıklarını iddia ediyor. En son. armara Üniversitesi’nin. bir bilim kuruluşunun ders yılı açılışında yine herkesin gözünün içine bakarak söyledi bunu. Neresi. ne kadar gerçek ?

Öteden beri. “Bu Kürtler daha ne istiyor!” diye başlayan cümlelerin ardından şu ikincisi gelir: “Bu bölgenin ödediği vergi belli. buna karşılık devlet harcamalarından aldıkları paya bakın. Batı’nın kaynakları bu bölgeye aktarılıyor”…Kimi iktisat cahili “Beyaz Türkler” de bu savdan hareketle. “Bırakın. ayrılsınlar. zaten sırtımıza yükler” der…Gerçek böyle midir?

***

Üretimin olmadığı. kısır bir tarım-hayvancılığın bile yok edldiği. kentlere doluşmuş işsizler ordusunun kol gezdiği bir bölgeden vergi geliri çıkar mı? Ancak tüketebildikleri malların KDV.ÖTV’leridir hazineye damlayan. Bunun sonucudur ki. bu illerin vergi gelirleri. bu bölgeye yapılan kamu harcamalarının üçte birini bile bulmaz. Hatta. başlığımıza konu olan Tunceli’de vergi gelirleri. kamu harcamalarının yüzde 15’ini. Hakkari’de yüzde 10’unu bile bulmuyor. Böyle olunca nüfus başına yapılan kamu harcamasında Tunceli. Hakkari. Türkiye ortalamasının üstünde kamu “yatırımı”ndan nasipleniyor görünüyorlar. Başbakan’a ezberletilen de bu. Ama. nedense bu iki il dışındaki bölge illerinin nüfus başına aldığı kamu yatırımı konu edilmez. 2010 yılı ilk 8 ayında Türkiye ortalaması olarak nüfus başına 2 bin 500 TL yi geçen kamu harcaması. Ş.Urfa’da 700 TL’ye. Ağrı’da 800 TL’ye. Batman’da 850 TL’ye kadar düşüyor. Buna ne buyrulur?Kaynak:Maliye Bakanlığı. Muhasebat G.M. ve TÜİK verilerinden hesaplandı

Buraya kadar şu soruyu sormadık: Şu kamu harcaması. yatırımı dediğiniz ne ola ki? Tunceli’ye. Hakkari’ye yapılan kamu harcamalarının ne kadarı sağlığa. eğitime. ne kadarı polise. askeredir ? Bu soruyu Başbakan merak etmez mi? Dönüp bu harcamaların bileşimine bakmaz mı? Topluma bunu açıklaması gerekmez mi? Gerekmez. çünkü bakın bu yapılırsa ortaya nasıl bir görüntü çıkıyor:

Kaynak:Maliye Bakanlığı. Muhasebat G.M veri tabanı

RTE’nin en yüksek kamu harcamasını aldığını iddia ettiği Tunceli ve Hakkari. kişi başına en yüksek kamu harcamasını alıyorlar ama çoğu polis. asker harcaması olarak gerçekleşiyor bu harcamanın. Yeni karakollar.biber gazları.coplar…Yani silahlar. toplar. bombalar…RTE’nin dile getirmediği Tunceli. Hakkari’ye kamu harcamaları bunlardır aslında. 2010’un ilk 8 ayında Hakkari’ye yapılmış görünen 632 milyon TL kamu harcamasının yüzde 36’sı polis-asker harcamasıdır. Tunceli’ye yapılan yaklaşık 300 milyon TL’nin yüzde 58’ı yine polis-asker harcamasıdır. Yıllardır. barışa. bu bölgenin yoksul insanlarının eğitimine. sağlığına. iş-aş yatırımına yapılması gereken harcamalar. polis-asker harcamasına ayrılmıştır ve barış geciktikçe bu akıl dışılık devam edecektir.

Barışın önkoşulu samimi olmaktan geçer. Sayılar ortada dururken. RTE. devletin şiddet harcamalarını. refah harcaması olarak gösterirken. Tuncelili ana muhalefet parti başkanının çıkıp demesi gerekmez mi:

“Sen herkesi kör. alemi sersem mi sanırsın?”

Written by Mustafa Sönmez