Türkiye’nin 2021 boyunca temin etmesi gereken dış kaynak, yıla ait vadesi gelen dış borç ödemeleri ile verilecek cari açığın finansman ihtiyacından oluşuyor. Merkez Bankası, 12 ayda ödenmesi gereken dış borcu 2020 sonu itibarıyla 189 milyar dolar olarak açıkladı. Bu, 435 milyar dolarlık toplam dış borç stokunun yüzde 43,4’ü demek. Türkiye’nin dış borçları, son yıllarda daralan ulusal gelirine göre yükselmiş durumda ve 2020 sonu itibarıyla dış borç stoku milli gelirin yüzde 60’ına yaklaştı. Bu dış borç stokunun bu yıl yüzde 43’ünün çevrilme zorunluluğu, ağır bir yük. Türkiye, özellikle son yıllarda vadesi gelen dış borçlarını çevirmekte zorlanıyor, bu çevirme işlemini daha ağır faizlere katlanarak yapmaya çalışıyor.

Türkiye’nin bu yıl ödemesi gereken yaklaşık 189 milyar dolar dış borcun çevrilme ihtiyacının yanında, verilmesi muhtemel 15 milyar dolarlık cari açığın finansmanı için dış kaynak ihtiyacı da var. Bu da eklendiğinde 2021’de bulunması gereken dış kaynak 205 milyar dolara kadar çıkıyor.

Ekonomi büyüme konusunda fazla iştahlı ve ithalat faturası fazla kabarık olmazsa belki cari açık 10 milyar dolarda kalır ve yuvarlak olarak bulunması gereken dış kaynak da 200 milyar dolar ile sınırlanır.

Written by Mustafa Sönmez