Türkiye’de enerji sektöründeki özelleştirme uygulamasından kimler karşı çıktı? Enerji üretim ve dağıtım kuruluşları kimler arasında paylaşıldı? Havuz medyası enerji işinin neresinde? Devlet enerjiden çekilirken özel sektör istenen yatırımı yapıyor mu?

15 kasım 2014’te Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenen “Enerji ve Hukuk” konulu sempozyumda gerçekleştirilen sunum.

Written by Mustafa Sönmez