Can kaybının resmi açıklamalara göre 45 bine yaklaştığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının ilerlemesiyle daha da artacağı Güneydoğu Anadolu depremlerinden sonra gözler İstanbul merkezli bir Marmara depremi olasılığına çevrildi.

Türkiye’nin nüfus, milli gelir, lojistik olarak en önemli bölgesinde, ülkenin ekonomik başkenti İstanbul merkezli gerçekleşmesi beklenen deprem ile ilgili bilim insanlarının açıklamalarına daha çok kulak verilmeye başlandı.

Son olarak 1999’da yaşanan Kocaeli Gölcük merkezli 17 Ağustos depremi ve Düzce merkezli 12 Kasım depremi, İstanbul’u az da olsa etkilemiş ama ağır ekonomik daralmalarda etkili olmuştu. Bugün konuşulan ise bizzat İstanbul merkezli bir deprem ve onun çevre Marmara illerinde yaratacağı olası can ve mal kayıpları, uzun yıllara etki edecek ağır hasarları.

https://www.al-monitor.com/tr/originals/2023/02/scientists-time-running-out-save-istanbul-major-earthquake

Written by Mustafa Sönmez