Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki illerde yaşanan depremlerin getirdiği karanlık günlerin üstünden bir yıl geçti. Ağır kayıplar verildi. On binlerce insan öldü, yaralandı, yüzbinlerce ev, işyeri yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Bu ağır yıkımın yaraları ne kadar sarıldı? Mağdurların ihtiyaçlarının ne kadarı karşılanabildi? Toplumsal dayanışmada ne kadar başarı sağlandı? Devlet mağdurlara ne kadar kol kanat gerebildi?

Depremin yaşanmasından itibaren bu sorular hep soruldu, bir kısmına yanıtlar verildi, bazıları da cevapsız kaldı. Şeffaflığın, birçok şeyde olduğu gibi, bu bahiste de gözetilmediği açık. Depremlerle ilgili kat edilen gelişmelerin izleneceği bir iletişim platformu kurulabilirdi, yapılanlar ve yapılamayanlar, kaynaklar, harcamalar, tüm topluma açılabilirdi. Yapılmadı.

https://www.al-monitor.com/tr/originals/2024/02/subat-depremlerinden-bir-yil-sonra

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

SubscribeOnly $100 per year.

Written by Mustafa Sönmez