AKP iktidarı, fena halde kuyruk acısı yaşıyor. Özellikle mimarlara, mühendislere, onların odalarının öncülüğünde patlayan Gezi direnişi ile ilgili, diş biliyorlar, hep rövanş peşindeler.

Yine bir “torba yasa” içinde, rejim, TMMOB ve bağlı Odalarının hukuk dışı bir şekilde gelirlerini sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce de yine bir gece yarısı operasyonuyla benzer operasyonlara girişmişlerdi. Asıl hedefleri, TMMOB Yasasının bütününü değiştirmek.  Yürütülen mücadele üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu operasyonu ertelemek zorunda kaldı, daha doğrusu Anayasa değişikliği kapsamına bıraktı.

RÖVANŞ PEŞİNDE

Taksim’de mimarların, şehircilerin, peyzaj mimarlarının odaları bir yandan hukuk mücadelesi başlatıp bir yandan protesto, gösteri eylemlerine öncülük edince, yani AKP’nin nasırına basıp kuyruğunu kıstırınca, AKP rejimi de  o acıyla, TMMOB’nin üstüne yürüdü.

Taksim`de yapılmak istenen, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya başvuran ve haklılığı yargı tarafından teyit edilen Odalar  ve TMMOB`ye iktidarın duyduğu rant eksenli kin, gece yapılan torbasal düzenlemeler ve odaların şube yöneticilerinin gözaltına alınmalarıyla sürdürüldü.  Peki elde ne var? “Sıfır”…Bu, rejimi daha da kahrediyor. Balyoz, Ergenekon türü örgüt yaratmaya kalktılar, tutmadı. Fena içerliyorlar…Hiçbir şey eskisi gibi değil. Üstelik, Taksim’in orta yerinde bozguna uğradılar, elleri böğürlerinde kaldı. Sahi ne olacak Taksim şimdi?

TAKSİM’E İPTAL

Şöyle tarif ediyorlardı projeyi; Taksim Yayalaştırma Projesi İBB’nin  finanse ettiği ve Kalyon inşaat  tarafından inşa edilen ve Taksim Meydanı’nın  araç trafiğinden arındırma ve yayaların kullanımına açma ve meydanın yanında bulunan Gezi Parkı’na AVM, otel rezidans kullanımı için Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek üzere hazırlanmış bir projedir.”  Ama olmadı, olamadı; Bu proje, bir yayalaştırma projesi değil de bir kimliksizleştirme projesiydi. Ayrıca projenin çağdaş meydan düzenleme ve ulaşım planlama kurallarına uygun yapılmadığı da ortadaydı. Meydana yaya erişiminin zorlaşacak olması başka bir olumsuzluktu. Planlar, İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edildi,  dolayısıyla proje de iptal edildi. Nisan 2013 itibariyle proje kapsamında yapılması gereken işlerin yüzde 50’sinin tamamlandığı belirtiliyordu. Şimdi proje tümden iptal. İBB, mahkeme kararının kendilerine ulaşmasını bekliyormuş, gerekçeli kararı gördükten sonra itirazda bulunacakmış. Mahkeme kararları geriye doğru işletilemeyeceği için, tamamlanmış inşaat kısımları için yapılacak bir şey yok diyorlar.

 TMMOB odalarının başlattığı doğru, meşru mücadele, AKP ile özgürlük, eşitlik derdi olan tüm kesimlerin büyük, tarihi desteği ile zafere ulaştı. Ama sloganda belirtildiği gibi, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”…Bunun için de herkesin TMMOB ile dayanışmasını artırarak sürdürmesi  gerekiyor.

ÖNERİ: MÜCADELE KATALOĞU

 TMMOB,  başta hukuk yoluyla verdiği olmak üzere mücadelelerinden toplumu daha çok haberdar edip onları daha çok katmalı. Örneğin, nerede, hangi oda, hangi hukuksuzluğa karşı dava açmış, mücadele başlatmış, eylem yürütüyor, bunu bilmek gerekiyor. Bunun için önerim, TMMOB’nin, tüm oda hukuk ve iletişim  birimleriyle koordinasyon sağlayıp bir dava, eylem kataloğu hazırlaması. Bununla  ilgili olarak internette bir portal hazırlanabilir. Hangi oda, hangi şehirde, hangi konuda dava açmış, dava konusu ne, hukuk mücadelesi ne durumda, dava ile ilgili medya ne kadar bilgilendirilmiş, çevre halkı ne kadar sürece katılmış, ne tür eylemler yapıldı ve yapılacak, bütün bunlar izlenebilmeli.

Talan alanlarının başında İstanbul’un geldiğini biliyoruz. 3.Köprü, 3.Havaalanı, kanal vs. konusunda açılmış ne dava var, kimler ne tür eylemlilik içinde; Galataport , Haydarpaşaport, Tarlabaşı, Haliç, adalar vb. bütün bunlarla ilgili durumu bir bakışta bize anlatacak bir bilgi kaynağına erişebilmemiz gerek. HES’lerle , tarih ve kültür varlıklarımızın yağması ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odası  ya da başka meslek örgütleri, dernek, sendika, parti, hangisi ne mücadelenin içinde ise, bunu bilmek gerek.

Böyle bir çalışmayı başlatacak TMMOB’ye eminim kısa sürede duyacağı her tür desteği , onunla dayanışma halindeki diğer kuruluşlar, kişiler gönüllü olarak verecekler ve biz, nerede neyin mücadelesi veriliyor onu bilecek, dayanışma, mücadele bayrağımızı daha da yükseltecek ve yine, yeniden ka-za-na-ca-ğız!…

Written by Mustafa Sönmez