Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği GABB için yaptığım

 “Yerel Odaklı Gelişme İçin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Sorunlar ve Çözüm Önerileri”(2013)
  başlıklı çalışma için:
http://www.gabb.gov.tr/doc/gabb_yayinlar/b%C3%B6lge_raporu_2.pdf

Gdogu_rapor_onkapak. 2

2008 yılındaki ilk rapor için ise;

 gabb.gov.tr/doc/gabb_yayin

 

Written by Mustafa Sönmez