Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün (TÜİK) 28 Şubat’ta açıkladığı verilere göre 2022 son çeyrekte ekonomi yavaşladı ve büyüme oranı yüzde 3,5’te kaldı ama ilk üç çeyrekteki büyümenin etkisiyle yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde 5,6’yı buldu.

Yıllık yüzde 64 tüketici enflasyon eşliğinde yaşanan bu büyüme sonunda dolar cinsinden milli gelir 905,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, kişi başına gelirin 10 bin 655 dolara çıkması demek. Kişi başına gelir 2021’de 9 bin 592 dolar olarak gerçekleşmişti.

2022 büyümesinin bölüşüm ayağı ise işgücünün aleyhine gelişti. İşçiler, bölüşülen gelirden yüzde 26,5 pay alabildiler. Bu oran 2018 ve 2019’da yüzde 34’e yakındı, 2021’de ise yüzde 30’du. Dolayısıyla, enflasyon eşliğinde yüzde 5,6 olarak gerçekleşen büyüme, nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan emek geliri sahiplerinin lehine bölüşülmedi ve eşitsizlikler 2022’de de derinleşti. Bunun 2023’de yapılacak genel seçimlerde seçmen tercihinde etkili olması bekleniyor.

 

https://www.al-monitor.com/tr/originals/2023/02/turkeys-economy-grows-56-2022-labors-income-share-shrinks

Written by Mustafa Sönmez