Özerk olması beklenen Merkez Bankası’nın özellikle son iki yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahaleleri ile tamamen Saray’a bağlı bir kuruma dönüştürülmesi, önemli bir itibar kaybı olarak iç ve dış piyasalarda kayda geçiyor. Özerk-bağımsız, hatta göreli bağımsız tanımından bile iyice uzaklaşan Merkez Bankası’nın üstünde sadece Erdoğan’ın hakimiyeti var ve artık her dediğinin yapıldığını Erdoğan da gizlemiyor. Cumhurbaşkanı sisteminin tek adamı, önceki Merkez Başkanı’nın sözlerini dinlemediği için azledildiğini de açıkça söyledi. 

Şimdi gerek para politikalarında, gerekse hiç yapmaması gerekirken döviz piyasalarına müdahalede Merkez Bankası yönetimi Saray ne derse onu yapıyor. 

Read more: https://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2019/11/turkish-central-bank-suffers-big-credibility-loss.html#ixzz65G9n1VA7

Written by Mustafa Sönmez