Bu maaşla, bu ücretle huzur olur mu?

 

Geçtiğimiz ay, yani Nisan ayında fiyatlar yüzde 1,3 arttı ve 12 aylık artış da yüzde 9,4 oldu. Bu ayın, yani Mayıs ayının sonunda yüzde 1’i bırakın, yüzde 0,7 artsa fiyatlar, 12 aylık enflasyon yüzde 10’a, yani çift haneye çıkmış olacak. Her yıl yüzde 5 enflasyon hedefinden söz eden, işçiye, memura,emekliye zam söz konusu olduğunda bu hedefi dayatan iktidar, Mayıs sonunda yüzde 6 enflasyonu 5 ayda yaşatmış olacak.

Ücret kaç?…

Fiyatlardaki amansız tırmanışa karşılık işçinin, memurun, emeklinin aylık gelirleri hiç iç açıcı değil. Türkiye’de eli ekmek tutan,yani istihdamda olan insan sayısı 25 milyon. Bunların 16,3 milyonu, yani neredeyse üçte ikisi ücretli, yani işçi-memur. Memurlar, 2,5 milyon dolayında. İşçiler 14 milyona yaklaşıyor. Tahmin edileceği gibi, bu nüfusun içinde de  en yaygın olanı “asgari ücretli”.

Ne geçiyor asgari ücretlinin eline? Halen 846 TL net. Yılın ikinci yarısında yüzde 5 artacak bu para ve 891 TL olacak. Yıllık ortalama 868 TL ediyor. Buncacık asgari ücret, hükümetin  aylık 500 TL vergi ve prim kesintisinden geriye kalanı. Devlete yapılan kesintilerle birlikte bir asgari ücretin maliyeti bin 390 TL olacak Haziran’dan itibaren. Bu 500 TL’lik vergi ve SGK primi kendi ve işçi adına devlete vermemek için en az 3 milyon işçiyi kaçak çalıştıran insafsız işverenler var memlekette…aaa

Diğer ücretler…

Asgari ücret, diğer ücret ve maaşları, emekli maaşlarını da belirlemede ana gösterge. 2014’te ortalama neti 868 TL olan asgari ücret, bazı sektörlerde biraz yükseliyor. Örneğin inşaat, turizm gibi vasıflı emek kullanımının düşük olduğu sektörlerde ortalama ücretler, asgari ücretin en fazla yüzde 25’i üzerinde seyrediyor ve 2014 için bin 100 TL’yi ancak buluyor.

İmalat sanayinde ücret ortalaması aylık bin 500 TL olarak tahmin ediliyor. Bu, bazı işkollarında biraz daha yüksek. Ortalama aylık maaş ya da ücretler finans, bilgi işlem –iletişim, enerji  gibi sektörlerde ise ortalama imalat sanayi ücretinin iki katına kadar çıkabiliyor. Kayıtlı ücretlinin sadece yüzde 9’u sendikalı. Sendikalılar ayda ortalama 2 bin 500 TL kazanıyor. Keşke herkes sendikalı olsa, bu parayı kazansa…

Kamuda…

Çalışanların gelirleri, kamuda, özele göre daha yüksek seyrediyor. 16,3 milyon ücretli nüfusta 2,5 milyon memurun yanı sıra 500 bin kamu işçisi var. Kamu çalışanlarının sayısı 3 milyon dolayında olsa da aylık gelirleri özel sektörden biraz yüksek. Örneğin asgari ücret 868 TL iken en düşük memur maaşı 1.723 TL. Ancak, memur olabilmek için belli bir diplomaya sahip olmak gerekiyor. Asgari ücret ile asgari maaş farkı da buradan ileri geliyor.

 

Kaynak:Kalkınma Bakanlığı

Özelleştirmeler sonrası sayıları iyice azalan kamu işçileri, yine de en yüksek ücreti alan kesim gibi görünüyor ve Kalkınma Bakanlığı , ortalama kamu işçisinin ayda 2 bin 800 TL’ye yakın maaş aldığını bildiriyor. Aynı kaynağa göre ortalama memur da ayda 2 bin 200 TL’ye yakın maaş alıyor.

Emekli maaşı…

Sayıları 10 milyonu bulan ve 6 milyon ile en kalabalık olanlarını işçi emeklilerinin oluşturduğu kesimde, ortalama işçi emeklisi ayda 1.003 TL maaş alıyor. Buna karşılık 2 milyon dolayındaki memur emeklisinin ortalama maaşı 1.530 TL’ye yakın. Fark, SGK’ya ödenmiş prim gün sayısı ve miktarlarından kaynaklanıyor. Sayıları 2 milyonu bulan esnaf emeklileri (eski Bağkur) bile işçi emeklilerinin küçük de olsa üstünde emekli maaşı alıyorlar.

SGK’nın eline bakan özürlülere ödenen aylık ayda 404 TL’yi bulmazken 65 yaş üstü muhtaçlara ayda ödenen para  da 135 TL’den ibaret.

Ülkede 3 milyona yakın resmi işsiz, bir o kadar da “sayılmayan  işsiz” var. Bu yaklaşık 5- 6 milyon çalışabilecek nüfusun hiç gelirinin olmaması demek. Yine ülkede TÜİK’in belirlemelerine göre,  11 milyon dolayında ev kadını var. Bunların da hiç geliri yok. Bu, en az 17 milyon işgücü olabilecek nüfusun işgücü dışında ve “sıfır” gelirinin olması demek. 15 yaşın üstünde olan öğrenci, bakıma muhtaç vb. “işgücü dışı” gelirsiz bir nüfus daha var. Ediyor 20 küsur milyon. Yani, 25 milyon kişi çalışıp, 10 milyon emekli maaşı alıp  kalan 40 milyonu geçindiriyor, ki bunların çoğu  gelirsiz yetişkin…

İnsafsız, acımasız, huzur bozucu, hastalık üretici bir tablo ve bu tablo düzeltilmeden iyileşemeyiz…

 

Araştırma - Haber kategorisine gönderildi | Bu maaşla, bu ücretle huzur olur mu? için yorumlar kapalı

Inflation climbing while Turkish wage-earners always left behind

 

MUSTAFA SÖNMEZ – Hürriyet Daily News/ May 12 2014

The April consumer prices which increased higher than expected at a rate of 1.3 percent have caused despair about the course of increases in coming months. The Central Bank, which has revised the inflation target from 5 percent to 7.6 percent, has claimed the pace of price increases will lose its tempo as of June, but this claim is not regarded as realistic.

Prices, which have increased around 5 percent in the first four months in order to be able to complete the year within the Central Bank target of 7.6 percent will have to remain at a 2.5 percent increase in the total of the remaining eight months. General developments show this will not be quite possible.

Market observers who have stated that a 2.5 percent price increase for the rest of the eight months in 2014 is not quite possible are drawing attention to the rising food prices, especially after a dry season and the delayed rises in prices of natural gas and electricity. The prices of food and beverages that have almost 25 percent share in family budgets have increased 13.2 percent in the period between April 2013 and April 2014. The huge hike in the prices of potatoes and legumes in the past 12 months are particularly significant.

The price increase in potatoes in the past 12 months has reached 166 percent. The increases in the prices of beans, rice and other legumes are also in extraordinary dimensions. While the increase in dried beans in 12 months has reached 75 percent, the increase in rice has exceeded 42 percent.
In the circumstances of 2014, as the arid climate continues, the biggest threat for consumer prices is expected from vegetables, fruit and meat prices. It is a concern that prices will not fall below two digits even in the summer months.

HDN Transportation

The highest price hike annually occurred in the transport group with 13.8 percent. The transportation expenditures occupy the third largest group in family budgets with a share of 15.5 percent. Among them, automobile prices stand out with a 30 percent hike and naval transportation tickets have gone up 23 percent in the past year, while plane tickets have gone up 22 percent.

It was interesting to see the housing expenditures that have a share of 16.4 percent in family budgets, price increases remained under 5 percent in an annual inflation rate nearing 10 percent. One factor is the low course of house rental hikes, but at the same time it is observed that the low course in this group’s price increases are also due to the delayed rises in natural gas and electricity prices.

Wages

The annual inflation’s course toward the 10 percent band makes the fees, wages and retirement payments which have been adjusted according to the annual inflation target of 5-6 percent remain under double-digit inflation; thus, this also means a significant loss in purchasing power.

The 5 percent inflation of the first four months has already caught the adjusted wages and fees. It is in the agenda of unions of public workers and retiree associations to demand adjustments starting especially from the month of June in civil servant wages and retirement fees taking into consideration the deviation in inflation. The revision is expected to cover minimum wage as well.

Increases in wages and fees, the real increases in wages and fees calculated net of inflation, have not been quite in favor of the worker for the past 10 years.

HDN The number of unionized workers (9 percent of the total registered workers) can only reach 1 million and their real fees have increased 2 in one thousand during the 2005-2013 period; whereas economic growth in the same period has been 4.4 percent. Thus, workers did not get any share from growth. The situation is a little bit different for civil servants, the number of which reaches 2.6 million. The real salaries of civil servants during the 2005-2013 period have increased around 4 percent, nearing the average annual pace of growth. In this sense, it could be said that civil servants are in a better place in terms of their share in the distribution.
untitled
The situation is not at all good for millions of minimum wage earning workers. For years, the real increase in the minimum wage which was 846 Turkish Liras net ($402) at mid-2010 has been following a course behind the growth. The minimum wage figure net of inflation shows an increase of an average of 2.5 percent annually.

This is 2 points behind the annual 4.4 percent growth rate and it shows minimum wage earners are also left behind in taking their share in the increase in welfare. The climb of inflation to around 10 percent, unless restitutory adjustments are done, will mean that 2014 will also be another year added to lost years in terms of the wage-earning class.

 

Araştırma - Haber, English kategorisine gönderildi | Inflation climbing while Turkish wage-earners always left behind için yorumlar kapalı

Ekonomi, AKP’yi aşağıya çekiyor…(Sözcü, 12 Mayıs)

30 Mart ye­rel se­çim­le­rin­den al­dı­ğı yüz­de 43 do­la­yın­da oy ile de­rin bir ne­fes çe­kip Köşk he­sap­la­rı­nın, da­ha­sı Baş­kan- ­lık he­sap­la­rı­nın rü­ya­sı­nı gö­ren RTE ve par­ti­si AKP, er­ken se­vi­ni­yor. Şiş­man ka­dın sah­ne­ye çık­ma­dan ope­ra bit­mez, der­ler. Ve da­ha şiş­man ka­dın sah­ne al­ma­dı.

Yüz­de 43…

Ye­rel se­çim­den çı­kan yüz­de 43, AKP için ba­şa­rı­sız­lık­tır. Yüz­de 50 oy­dan söz eder­ken yüz­de 43 ile ko­nuş­mak zo­run­da kal­mış­tır. Bu­nun­la bir­lik­te da­ha hız­lı bir dü­şüş ol­ma­ma­sı­na şük­ret­mek­te­dir RTE ve çev­re­si. El­de­ki yüz­de 43’ün en az 15-20 pu­anı­nı sa­dık “mil­li gö­rü­ş” ta­ba­nı­na yor­mak yan­lış ol­maz. Ge­ri ka­lan AKP seç­me­ni­nin, bun­ca rüş­vet, yol­suz­luk bel­ge­si­ne, on­la­rı ka­pat­mak için dört bir kol­dan sür­dü­rü­len hu­kuk­suz­luk ve ya­sa dı­şı yol­la­ra, bas­kı­la­ra rağ­men oyu­nu AKP için kul­lan­mış ol­ma­sı “ma­ni­da­r”­dır. Sa­de­ce Za­fer Çağ­la­yan üs­tün­den or­ta­ya çı­kan rüş­vet ve yol­suz­luk ka­nıt­la­rı, bu ik­ti­da­rı bi­tir­me­ye çok­tan ye­ter­di. Ama ol­ma­dı.
Mil­yon­la­rı bu­lan seç­men, bu ki­ri, pi­si gör­me­si­ne rağ­men, “O­yum AK­P’­ye­” de­miş­tir. Bu iç bur­kan, ha­yıf­la­tan ter­cih­te “e­ko­no­mi­” ki­lit ne­den­ler­den bi­ri­dir.
Dış ik­li­min de yar­dı­mıy­la 2003-2013 dö­ne­min­de Tür­ki­ye eko­no­mi­si yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 4.5 bü­yü­me ya­şa­dı. Kü­re­sel kriz kon­jonk­tü­rü­nü bü­yük ha­sar ver­me­den aş­mış gö­rün­dü. 11 yıl­da üc­ret­li sa­yı­sı 10 mil­yon­dan 16 mil­yo­na çık­tı. Bu, as­ga­ri üc­ret­le de ol­sa, ka­yıt­sız-gü­ven­ce­siz de ol­sa, 6 mil­yon ki­şi­nin iş bul­ma­sı de­mek­ti.

De­ğir­me­nin su­yu?

Biz­de seç­men, dü­şük eği­tim­li, hat­ta ağır­lık­la eği­tim­siz­dir. Gö­züy­le dü­şü­nür. Gör­dük­le­rin­den et­ki­le­nir. Öy­le de ol­du. Blok blok in­şa­at gör­dü, dub­le yol­lar, gök­de­len­ler, AV­M’­ler, ha­va mey­dan­la­rı gör­dü. Sağ­lık, sos­yal yar­dım pa­ket­le­ri gör­dü vb. De­ğir­me­nin su­yu onu il­gi­len­dir­me­di. De­ğir­me­nin su­yu­nun 11 yıl­da sa­tı­lan ka­mu ku­ru­luş­la­rı­nın 55 mil­yar do­lar­lık özel­leş­tir­me ge­li­ri ol­du­ğu­nu gör­me­di. De­ğir­me­nin su­yu­nun 388 mil­yar do­la­ra ula­şan dış borç ol­du­ğu­nu, bu borç­la üre­tim, it­ha­lat ve onun üs­tün­den ge­len ver­gi, özel­lik­le de KDV-ÖTV gi­bi ço­ğu ken­di­sin­den alı­nan ver­gi ol­du­ğu­nu gör­me­di. Bu dış kay­nak gi­ri­şi­ne da­ya­nan, in­şa­at odak­lı bü­yü­me­nin Tür­ki­ye­’ye bü­yük tu­zak­lar ha­zır­la­dı­ğı­nı da gör­me­di, duy­ma­dı, duy­sa da umur­sa­ma­dı. So­nuç­la­ra bak­tı. Tü­ke­ti­ci kre­di­si ile ta­nış­tı, kre­di kar­tı ile ta­nış­tı, ko­nut, ara­ba, eş­ya al­mak için borç­lan­dı. Ya­ni ge­le­ce­ği­ni ipo­tek al­tı­na sok­tu. Bü­tün bun­la­rı AKP ile yap­tı. “Be­ra­ber ıs­lan­dık biz bu yol­lar­da­” şar­kı­sı gi­bi ya­şan­dı yıl­lar. Yol­suz­luk, rüş­vet, bi­ber ga­zı, To­ma zul­mü gör­dü di­ye, AK­P’­ye sırt çe­vir­me­di. En azın­dan şim­di­lik. An­cak, ha­va dön­dü.

İk­lim de­ği­şi­yor…

Eko­no­mi ik­li­mi içe­ri­de ve dı­şa­rı­da de­ği­şi­yor. 2013 için 1.80 TL ola­rak ön­gö­rül­müş do­lar, yı­lı 1.90 TL or­ta­la­ma ile ta­mam­la­dı, bir ara 2.40 TL’­yi gör­dü. Fai­zi 6 pu­an yük­sel­te­rek dü­şü­re­bil­di­ler ate­şi­ni. O fai­ze rağ­men, 2.10 TL ban­dın­da do­lar. Yük­sel­til­miş fa­iz­le­re rağ­men ya­ban­cı ya­tı­rım­cı es­ki­si gi­bi gel­mi­yor. Özel­lik­le 17 Ara­lık rüş­vet re­za­le­tin­den son­ra eko­no­mik ris­kin ya­nın­da po­li­tik ris­ki de yük­se­len Tür­ki­ye­’ye ser­ma­ye gi­ri­şi dur­du. Dö­viz açık­la­rı, re­zerv­ler­den ve yas­tık al­tın­da, yurt dı­şın­da tu­tu­lan zu­la­lar­dan kar­şı­la­nı­yor şim­di­lik. Ara­da bir, spe­kü­la­tör dış ser­ma­ye, ucuz­la­mış bor­sa­dan vur­gun için gi­riş ya­pıp dal­ga­lan­ma­lar ya­ra­tı­yor ama, ge­çi­ci şey­ler bun­lar. Ge­nel­de eko­no­mi bü­yü­me iv­me­si­ni kay­bet­ti, enf­las­yon en önem­li teh­dit ola­rak ye­ni­den ba­şı­nı kal­dır­dı.

Enf­las­yon teh­di­di…

Her yı­la, yüz­de 5 enf­las­yon he­de­fi ile baş­la­yan Mer­kez Ban­ka­sı, ya­şa­nan­lar kar­şı­sın­da dur­ma­dan re­viz­yo­na gi­di­yor ve son he­de­fi yüz­de 7.6 yıl­lık enf­las­yon. Ama ilk 4 ayın ger­çek­le­şen fi­yat ar­tı­şı yüz­de 5’i bul­du bi­le. MB’­nin he­def tut­tur­ma­sı için ka­lan 8 ay­da fi­yat­la­rın an­cak yüz­de 2.5 art­ma­sı ge­rek. Oy­sa öy­le ola­ca­ğa hiç ben­ze­mi­yor.
Ni­san­dan ni­sa­na ba­kıl­dı­ğın­da yüz­de 9.4’ü bul­muş enf­las­yon. Hal­kın büt­çe­si­nin dört­te bi­rin­den faz­la­sı­nı il­gi­len­di­ren gı­da enf­las­yo­nu di­ye bak­tı­ğı­nız­da ar­tış yüz­de 13. Ulaş­tır­ma­da yüz­de 14’ü bul­muş fi­yat ar­tış­la­rı. Üs­te­lik ay­lar­dır bek­le­nen do­ğal­gaz ve elek­tri­ğe zam­lar ye­ni­den er­te­len­miş­ken sa­yı­lar böy­le. O zo­run­lu zam­lar, şim­di­lik büt­çe­ye öde­ti­li­yor. Her­hal­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne ka­dar da büt­çe­ye öde­ti­le­cek. Yi­ne de iki ha­ne­li, en az yüz­de 10 enf­las­yon ön­le­ne­mez gö­rü­nü­yor. Yı­lın, gı­da­da yüz­de 14, ulaş­tır­ma­da yüz­de 15 enf­las­yon­la bit­me­si çok muh­te­mel.

Adsız
Bü­tün bu enf­las­yon, onun bo­za­ca­ğı den­ge­ler, dış ser­ma­ye­nin uzak­laş­ma­sı, dü­şük üre­tim, iş­siz­lik, bun­lar ar­tık AK­P’­yi adım adım aşa­ğı çe­ke­cek et­ken­ler. Eko­no­mi­nin tez el­den bu ma­ce­ra­cı kad­ro­nun elin­den çe­ki­lip uçu­ru­mun ke­na­rın­dan alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Her ge­cik­me, top­lu­ma da­ha bü­yük fa­tu­ra­lar an­la­mı­na ge­le­cek…

Söz­cü okur­la­rı­na bu ya­zı ile “Mer­ha­ba­” di­yo­rum. Pa­zar ve per­şem­be gün­le­ri dı­şın­da her gün bu kö­şe­de si­zin­le ol­mak, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük ga­ze­te­le­rin­den bi­rin­de so­rum­lu­luk al­mak bü­yük bir onur ve ger­çe­ği araş­tır­ma­nın, yaz­ma­nın hak­kı­nı ver­mek ge­re­ki­yor. Des­te­ği­niz­le ola­cak…
Hoşbul­duk!…

Araştırma - Haber kategorisine gönderildi | Ekonomi, AKP’yi aşağıya çekiyor…(Sözcü, 12 Mayıs) için yorumlar kapalı

What do metropoles give to the state, what do they take from it?

Mustafa Sönmez/Hürriyet daily News- May 05 2014

The Turkish economy has recorded an average of 4.5 percent annual growth in the past 10 years. This growth, which has been made possible by the foreign resources flow that has reached an annual average of $40 billion, has generated more indirect taxes – namely consumer taxes – and consequently more means for public expenditure.

As would be expected, developed regions make a bigger contribution to the budget. Do metropolises receive a bigger share from expenditures? What were the budget contributions of the three big metropoles, Istanbul, Ankara and İzmir, and where do they stand from the point of income per capita?
Turkey has one of the biggest regional gaps in the civilized world. There is no way to stop the country’s Istanbul-based development. Those metropoles that balance the major inequality are the capital Ankara and the port city İzmir. But again, the size of each separately does not correspond to one-third of Istanbul.

untitled

Istanbul which is home to nearly 18 percent of the population presents a host of problems. Its population increase by nearly 2 percent each year, and in 2013, its settled population reached 14 million. When domestic and international tourists are added to this number, it becomes quite difficult to manage the crowd gathered in Istanbul. This mega city generates 27.5 percent of the country’s national income. Out of the total workers in Istanbul, 62 percent are in the services sector and 38 percent are in industrial sectors. Ankara is home to 6.4 percent of the country’s population and its contribution to the national income is 8.5 percent. As would be expected, it is a services sector metropolis.

İzmir has a share of 6.6 percent of the national income, but different from the other two, 12 percent of its population is in agriculture. In İzmir, industry and services have an equal size.

cc

As an average of the period 2009-2011, İzmir’s per capita gross value was calculated at $10,407.

During the same period, Istanbul’s per capita income was nearly $13,000, meaning İzmir was about 20 percent less than Istanbul, as well as 10 percent or about $1,000 less than Ankara.

The three big cities have a share of 43 percent of the country’s national income. Naturally, they make the biggest tax contribution to the state budget. In the 2013 central budget, Istanbul contributed 42 percent, Ankara 15 percent and İzmir around 10 percent to the “non-central revenues” of the government, or 359 billion Turkish Liras. In other words, two-thirds of the taxes were provided by these three metropoles. When taking into consideration that 70 percent of taxes are indirect taxes, it is an expected outcome that in these three metropoles, where 30 percent of the population lives and where nearly 40 percent of the national income is generated, two-thirds of the taxes are collected.

However, when it comes to spending the collected taxes, then the ratios change. Istanbul, which makes a 42 percent contribution to taxes, receives just around 10 percent of the public spending – in other words, only one-fourth of its tax contribution. İzmir receives close to a 5 percent share in return for its 10 percent contribution; in other words 2 to 1. Ankara, meanwhile, receives nearly 20 percent of public expenditures in return for its 15 percent contribution.

Per capita-based view

For a more refined analysis, when central budget expenditures are viewed through the population of provinces, Ankara led in public expenditures per capita in 2013 at 6,900 liras while İzmir was 2,100 liras. More interestingly, the central budget expenditure per capita in Istanbul was just 1,200 liras. This means public spending per capita from the central budget for Istanbul, which has a population of 14 million, corresponds to just 57 percent of İzmir’s.

kkr

The comparison between the per capita contribution to the revenues of the central budget and the per capita share of the expenditures reveals even more interesting results. In 2013, while İzmir contributed 9,200 liras per capita to the central budget, the same budget spent 2,100 per person in İzmir. This shows that for every 100 liras of revenues collected, only 23 liras are spent on İzmir.

In the per capita share taken from expenditures according to per capita contribution to revenue, Ankara leads at nearly 64 percent, while Istanbul’s ratio is down around 12 percent. Istanbul alone produces 27 percent of the country’s national income, manages and accounts for the production of neighboring provinces and contributes around 42 percent to the central budget revenues that predominantly constitute taxes. At the same time, the city’s 14 million people use nearly 10 percent of budget expenditures. Thus, when the three big cities are compared, this picture emerges: While Istanbul can spend 11.5 percent of its per capita contribution on revenues, İzmir can raise it up to 23 percent, but in Ankara, where expenditures are much higher, this rate is 64 percent.

When expenditures from the central budget are categorized according to their functions, different data emerges. While education takes top place with its share of 46-47 percent in the total public expenditures of Istanbul and İzmir, in Ankara’s spending, “general public services” as well as economic and health and social welfare expenditures come to the fore.

The smallness of the share of Istanbul in public spending per capita, even though it may be compensated to a certain extent by the expenditures of local governments, still remains inadequate given the dense population which is continuously growing due to domestic migration amid the low quality of public services.Inadequate public investment and public spending per capita is a significant factor in delaying Istanbul’s leap to becoming a global metropolis.

 

Araştırma - Haber, dış ekonomik, English kategorisine gönderildi | What do metropoles give to the state, what do they take from it? için yorumlar kapalı

Sönmez: “Özerklik için Anayasa değişikliği şart”(Evrensel, 5 Mayıs 2014)

Serpil İLGÜN

Demokratik özerklik kavramı, Kürt siyaseti tarafından ilk kez iki binli yılların ortalarında önerildi. Aradan geçen zaman, “ülkeyi bölme projesi” şeklindeki milliyetçi refleksleri bertaraf ettiremedi belki ama irili ufaklı onlarca çalıştay, sempozyum, konferans düzenlenerek, kavramın altı doldurulmaya, Türkiye’de nasıl hayata geçirileceği gibi onlarca soruya yanıt bulunmaya çalışıldı. Konuyla ilgili açıklamalar, kışkırtıcı üsluplarla gazete manşetlerine çekildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın, yaşadıkları sıkıntıları anlatırken kullandığı “petrolden pay istiyoruz” sözleri, işte o manşetlerden birinin konusu yapıldı. Demokratik özerklik, bir kere daha en “ayrıştırıcı” yerden, ülke gündemine girmiş oldu.
Kürt siyaseti tarafından Türkiye’nin demokratikleşmesini, dolayısıyla Kürt sorununun çözümünü esas alan bir proje olarak sunulan demokratik özerklik nedir? Nasıl uygulanacak? Özerk bölgeler neye göre tespit edilecek? “Petrolden pay istemek” mümkün mü? Gelirler nasıl bölüşülecek? Özerklik sadece bir bölgede hayata geçirilebilir mi? Dünyadaki uygulamalar nasıl?
“Demokratik Özerklik ve Kürt Sorunu” adlı kitabı 2012’de yayınlanan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’le konuştuk.


Demokratik özerklik kavramıyla yeni tanışmıyoruz ama ne getirir, nasıl uygulanır gibi sorular kafamızda tam olarak yanıtlarını bulmuş değil. Bu nedenle önce, nedir demokratik özerklik?
Demokratik özerkliğin özü şu; merkezde yoğunlaşmış olan söz ve karar hakkını yerellere devretmek. Bunun her ülkenin somut koşulları içerisinde farklı biçimleri olabilir. Çünkü her ülkenin kapitalizmdeki gelişmişlik-gelişmemişlik durumu, etnik ya da dinsel çeşitlilik gibi daha ön plana çıkan yanları olabilir. Bu farklılıklar, nasıl bir yönetim, nasıl bir merkezden yerele yetki devri sorunlarını gündeme getirebilir ama özü budur. Özerklik, bazı ülkelerde eyalet adını alıyor, bazı ülkelerde kanton adını alıyor, bize en yakın olan İspanya’da özerk bölge adını alıyor. Dolayısıyla, demokratik özerkliği tek bir şablona indirgemek ve herhangi bir ülkeyi model alıp, onu uygulamaya kalkmak doğru değil.

Modellere geçmeden, demokratik özerklik Türkiye’ye ne kazandıracak? “Artık Türkiye merkezden yönetilemez” diyorsunuz. Neden yönetilemez?
Demokratik özerklik gereklidir. Merkezin bu kadar güçlü olması, demokrasinin hayrına değildir. Bir ülke demokratikleşmeyi istiyorsa, merkezden yerele doğru yetki ve sorumluluğu vermek durumunda. Nitekim bir burjuva demokrasisi olma iddiasındaki Avrupa Birliği (AB), çok önem veriyor merkezden yerele doğru yetki ve sorumlulukların dağıtılmasına. Şunun da farkında, bu bir siyasi istikrar da getiriyor.

Merkezin sorumluluklarının yerele dağıtılması nasıl bir istikrar sağlıyor?
Çünkü, aşırı merkezi olduğu takdirde temsil edilmeyen bir dizi kesimler (etnik, dinsel, cinsel vs.), yerele söz-karar hakkı tanındığı takdirde, en azından yerelde kendisini temsil imkanını buluyor ve bu sisteme bir istikrar sağlıyor. O yüzden Yerel Yönetim Özerklik Şartı diye bir şartı var bütün üyelere ve aday üyelere önerdiği. Türkiye’nin de belli çekincelerle “evet” dediği…

Özerklik tartışmalarında sıklıkla atıf yapılan, Türkiye’nin 92’de imzaladığı, 2005’te kısmi uygulamalara başladığı Avrupa Konseyi Bölgesel Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan maddeleri, tam da yerelin sorumluluklarını arttıran maddeler. Ama çekince konmamış hali bile olsa, demokratik özerkliğe karşılık gelir mi?
Gelmez. Demokratik özerklik, anayasa değişikliği gerektiriyor. Anayasada, örneğin “milli güvenlik, dış politika gibi konular merkezden idare edilir ama şu tür şeyler de yerele bırakılır” şeklinde maddeler yer alması gerekiyor. Artı, vergiler nasıl toplanacak, nasıl dağıtılacak? Bunlara dair anayasada bilgi olması gerekiyor. Bölgelerin statülerinin olması gerekiyor. Ayrıca, her bölge nasıl şekillenecek, kendisini nasıl yönetecek? Kendi iç anayasasını yapıp, onaylatması gerekiyor.

Yani bir yere okul yapılıp yapılmamasından tutalım, Çamlıca tepesine caminin kondurulmasına, meydanların nasıl düzenleneceğine kadar her şeye Ankara’nın hatta Başbakan’ın karar verdiği bir sistemin yıkılmasından söz ediyoruz. Ve kilit kavram kendini yönetme…
Evet. Bence demokratik özerklik projesi gerçekten sağlıklı, ilerletici, zihin açıcı bir projedir. Bütün siyasetleri, sosyal demokratlarından tutun, sosyalistlere kadar yakınlaştıracak bir fikirdir demokrasi anlamında ve hayata geçirildiğinde Türkiye’ye çağ atlatır. Dolayısıyla bu bana göre CHP’nin de, HDP’nin de çok rahat programına girebilecek, üzerinde çalışılabilecek bir idari reform. Çünkü demokrasi, kitlelerin söz ve karar sahibi olmasıdır. Dört beş yılda bir sandığa gidip oy atmak değildir. Yerelde kendi yaşadıklarıyla ilgili söz söylemesi, karar alması, süreçlere katılması, sonuçlarını denetlemesidir. Mevcut ilişkiler ağı içinde bunu yapamıyoruz. Hâlbuki halk meclisleri, mahalle meclisleri, bölge meclisleri, belediye meclisleri üzerinden süreçlere katıldığı sürece esas o zaman doğrudan demokrasiden söz edebiliriz.
Buna Karadeniz’in de, Ege’nin de, İstanbul’un da ihtiyacı var. Her tür etnik mülahazadan, Kürt sorunundan, Alevi sorunundan vs.den bağımsız olarak Türkiye’nin merkezden yerele doğru yeni baştan bir idari yapılanmaya ihtiyacı var. Tekrar yeni bir idari haritayla, 81 ili 25-26 bölge altında toplamak, sonra bu bölgelerin yetki ve sorumluluklarının ne olacağına dair anayasada tadilat yapmak, ondan sonra bunun nasıl icra edileceğine dair bölgelerde yeni yönetimlere gitmek.


ASIL TALEP PETROL DEĞİL VERGİ OLMALIDIR

Gültan Kışanak’ın, “petrolden pay istiyoruz” sözleri milliyetçi reflekslerle karşılandı ve “Kürtler ülkeyi bölmek istiyor” tezine dayanak yapıldı. Özerklik, kaynakların kullanımı konusunda nasıl işleyecek? Diyarbakır’da çıkan petrolün ya da örneğin Zonguldak’taki taş kömürlerinin geliri nasıl bölüşülecek?
Kışanak’ın önermesi bence bir tartışma açma açısından önemliydi, doğruydu. Ama işlevsellik açısından yetersiz ve yersiz bir öneriydi.

Neden?
Çünkü petrolden, kömürden, bakırdan yani yeraltı ve yerüstü kaynaklarından alınan ve bütçeye “devlet payı” olarak giren gelirin miktarı, Türkiye’nin genel merkezi bütçesinin yüzde 1’i. Yani çok öyle talep edilecek bir para değil. Türkiye’nin esas gelirleri vergilerdir. Talep edilmesi gereken, yerel yönetimlerin, hatta bölgelerin vergiden daha çok pay almaları. Çünkü bu vergilerin ancak yüzde 10’u yerel yönetimlere kullandırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler daha avantajlıyken, Güneydoğu’daki belediyeler daha zor durumdalar. Dolayısıyla eğer maddi olarak daha iyi imkânlar istiyorsanız, devlet payıyla filan uğraşmayacaksınız, doğrudan doğruya vergilerden pozitif ayırımcılık isteyerek, “vergiden bizim bölgemize daha farklı bir kat sayı uygulayıp, kaynak verin” demektir doğru olan.

Yani vergide pozitif ayırımcılık uygulanmazsa, bölgesel eşitsizlik özerklik sisteminde de değişmeyecek?
Değişmeyecek. Ayrıca, hiç yeraltı, yerüstü kaynağı olmayan, dolayısıyla devlet payı alma imkânı olmayan iller ne olacak? Bir de öyle bir şey var. Dolayısıyla bu işlevsel değil.
Aslında bu sadece Güneydoğu için değil, Doğu Anadolu için de, hatta Kütahya, Uşak gibi iç Ege için de geçerli bir argümandır. Çünkü geliri bölgeler açısından adilleştirmenin yolu budur.


‘ÖZERKLİK FİİLEN YAPILACAK BİR ŞEY DEĞİL’

AKP, Büyükşehir Kanunu ile yerinden yönetimi getirdiğini, yerel yönetimleri güçlendirerek, yetki ve sorumluluklarını artırdığını söylüyor. Öyle midir?
Yüzde on kaynak kullanımıyla nasıl bir yerinden yönetim söz konusu olacak? Ayrıca da yetkileri filan yok. Yerelde belki bir dizi kültürel talebi karşılarsınız, ama bunun içinde anadilin, örneğin Kürtçenin eğitimi de var. Bunları hangi kaynakla yapacaksınız ve her şeyden önce hangi yetkiyle? Bir yandan anayasada milli tedrisat vs. yazacak, bir taraftan siz eğitime müdahale edeceksiniz. En fazla özel okul açarsınız. Bunlar da hiç akılcı işler değil. Dolayısıyla, “mevcut yapıyı zorlayarak ne yapabiliriz”e filan ihtiyacımız yok, bu fikri mutlaka güçlü bir şekilde tartışmamız lazım. Kürt illerinde buna dönük partileşmeyi vs. de doğru bulmuyorum. Demokratik özerklik meselesi ve bunun araçları, yapıları bütün Türkiye için geçerli olmalı. Etnik optikten bakan bir yapılanma ve bölgeleşme doğru değil.

Bunu Kürt siyasetinden gelen, “diğer bölgeler kabul etmese de demokratik özerkliği uygulayacağız. Hatta hayata geçirmeye başladık” şeklindeki açıklamalar için mi söylüyorsunuz? Ve özerklik, “Ankara’ya rağmen” hayata geçirilebilir mi?
Demokratik özerklik, fiilen yapılacak bir şey değil. Her şeyden önce maddi olarak ayağınıza dolanır, bir. İki, fiilen devlet kurumları o bölgede çalıştığı için diploma, işlemlerin geçerliliği vs. gibi şeyler ayağınıza dolanır. Siz farklı bir diploma üretebilirsiniz, olabilir ama o diplomayı dikkate almazlar. Bu, insanların ister Kürt, ister Süryani, ister Arap, etnik mağduriyetten kaynaklanan sorunlarına çözüm düşünülmeyeceği anlamına gelmiyor. Tabii ki düşünülecek. Bu, her bölgenin kendi içinde üreteceği formülasyonlar ile olacaktır, oradan ilerleyecektir. Ama etnik mağduriyet ve taleplerle bir bölge tanımı yapılamaz. Doğru olmaz, işlevsel de olmaz.


DEMOKRATİK BİR ORKESTRASYON ŞART

İspanya’nın Türkiye’ye en yakın örnek olduğunu söylediniz. Rojava da yakın değil mi?
Rojava’yı çok fazla bilmiyorum. Henüz oluşum halinde. Fiili bir işleyiş şu anda söz konusu. Suriye anayasasına filan girmiş değil. Bir de Rojava sonuç olarak çok lokal oluşum ve nüfus olarak da kendi özgünlükleri olan bir yer. Ama İspanya, üzerinde konuşulmaya değer bir pratik.

Meseleye etnik mağduriyet ve taleplerle yaklaşmamak gerekiyor dediniz ama İspanya da 35 yıl önce etnik mülahazalarla yola çıkmamış mıydı?
Tabii, başlangıçta etnik sıkıntılarla hadise gündeme geldi. Üç farklı kesimin, Basklıların, Katalanların ve Galiçyalıların talepleri söz konusuydu. Şunu da vurgulamak lazım, hem Bask ülkesi, hem Katolonya, İspanya’nın en zengin bölgeleri. Dolayısıyla az gelişmişlik, ekonomik mağduriyet filan söz konusu değil. Daha çok kimliklerle ilgili bir beklentileri vardı. İspanya, bunlara karşılık vermek üzere bir anayasa değişikliği yaptı ve sadece üç bölge değil, 17 özerk bölge, bazı özerk şehirler gibi yapılanmalara soktu. Ve nelerin yerelden, nelerin merkezden yönetileceğini anayasada iyice tarif etti.

Birkaç örnek verir misiniz, İspanya’da neler merkezden, neler yerelden? Mesela gelirler nasıl dağıtılıyor?

Bölgeler kendi ürettikleri vergilerin bir kısmını kendilerine alıkoyuyorlar. Ama orada çok dikkatliler. Çünkü tamamen bölgelere bıraksa, Katalonya ve Bask bölgesi en zengin bölgeler olarak vergi gelirlerinin hepsini kuruturlar. Dolayısıyla gelir siyasetinde sosyal devlet gibi davranmaya dikkat ediyor. Eğitim konusunu epeyce bölgelere bırakıyorlar. Savunmada bölgelerin kendi inisiyatifleri söz konusu. Ne üreteceğiz, nasıl üreteceğiz konusunda epey bir söz hakları var. Ama bunlar Madrid’in hep bilgisi dâhilinde olan şeyler.

Yani tüm işler merkezi yapıyla istişare halinde yürütülüyor?
Kuşkusuz. Bizim de demokratik özerkliğimiz olacaksa, mutlaka bir merkezi planımızın, yeni baştan bir devlet planlama teşkilatımızın olması gerekiyor. Ne üreteceğiz, nasıl bir sanayileşme stratejimiz olacak, nasıl bir kalkınma planımız olacak? Yani ne olursa olsun, bir orkestrasyon olmadan, sıhhatli sonuçlar almak da, bölgesel adaleti tesis etmek de mümkün değil. Ama bu orkestranın da demokratik oluşması gerekiyor.
Şunu da unutmamak lazım; neo liberalizm zaman zaman buna yakın şeyler söyler. Yani sosyalistlerin dillerini alır kullanır, “evet” der, “ben de merkezden yerele doğru yetkilerin devredilmesinden yanayım, bölgeler birbirleriyle yarışsın, oradan verimlilik çıkar” der. Ondan sonra da bölgeleri birbirine kırdırmaya başlar. Sosyalistlerin bu tehlikenin farkında olması lazım. Bunun da farkında olmanın yolu demokratik bir merkezi planlamadır.


KİMSE TÜRKİYE’NİN DİĞER TARAFINI ÇORAKLAŞTIRIP GÜNEYDOĞU’YA BAĞLIK BAHÇELİK BİR İKLİM SUNMAZ

Malumunuz, liberal, demokrat, sol çevrelerde, ‘Batıya sopa, Doğuya karanfil’ şeklinde özetlenebilecek AKP-Kürt hareketi ilişkisi sorgulaması son dönemde daha da yoğunluk kazandı. İstanbul’da 1 Mayıs yasaklanırken, Diyarbakır’da Newroz’a müdahale edilmediği hatırlatılıyor. ‘Kürt siyasetinin özerkliği elde etmek uğruna, ülkenin geri kalanında faşizm uygulanmasına rıza göstereceği’ analizleri yapılıyor. BDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Demir Çelik’in, ‘eyalete, federasyona, bölgesel demokratik özerkliğe oturacaksa başkanlık sistemi kabulümüzdür’ sözleri de eleştirildi. Bu yaklaşımı ve Çelik’in sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bence çok erken söylenmiş sözler. Kürt siyasetinde ne yazık ki şöyle eğilimler var, “bize yarasın da ne olursa olsun.. Türkiye’nin demokratikleşmesine yeterince hassasiyet göstermeyip, kendi hedeflerini ön planda tutabiliyor, buna dönük ittifaklar içinde bulunabiliyor ve bundan dolayı da çok ciddi eleştiriler alıyor. “Eyaletlere vs. hizmet edecekse başkanlık olabilir” demek bana doğru gelmiyor. O başkanlık nasıl yetkilere sahip olacak? Size şekli olarak federasyon verebilir ama içi boş şeyler verebilir, bütün yetki ve sorumlulukları kendisinde toplar. Ayrıca siz bölge elde edeceğim diye Türkiye’nin bütününü gözden çıkaramazsınız. Türkiye demokratikleşmedikçe, Türkiye’de daha demokratik bir yapılaşma söz konusu olmadıkça, Güneydoğu’da hiç olmaz. Yani kimse Türkiye’nin diğer tarafını çoraklaştırıp, Güneydoğu’da bağlık bahçelik bir iklim sunmaz.
Daha Türkiyeli bir HDP ve BDP arayışı, Türkiye’deki sol ve demokratik güçlerle daha çok dayanışma ve Türkiye genelinde bir demokrasi rüzgarı estirerek Kürtlerin özgürlük programını da bu bütün içinde icra etme siyaseti güdüldüyse, bu doğrudur. Geç de olsa doğruya ulaşmadır.


ÖZERK KÜRDİSTAN, TÜRKİYELİ SİYASET İDDİASINI SABOTE EDİYOR

‘Etnik optikten bakan bir yapılanma ve bölgeleşme doğru değil’ diyorsunuz. Hangi kaygıyla bunu söylüyorsunuz?
Bölgede etnik odaklı bir farklı söylem, dil aktivite içine girmek kafaları karıştırır. Mesela Demir Çelik’in açıklamalarına baktığınızda “özerk Kürdistan” diyor. Özerk Kürdistan olmaz. Kürdistan dediğiniz zaman orda bir coğrafya tarif ediyorsunuz, o zaman o illerin hangisi olduğunun da adını koyacaksınız. O illerin adını nasıl koydunuz, neye göre koydunuz? Kürtler var orda diye koyabilir misiniz? Kürtler, hepimiz biliyoruz ki bu coğrafyanın her yerinde varlar, 3 milyon İstanbul’da var vs. Bu realiteden dolayı zaten bağımsız bir Kürt devleti kurmanın doğru bir fikir olmadığı noktasına gelmedi mi PKK. Hala “bu bölge Kürdistan’dır” vs. gibi bir tarif yaptığınızda, bir kere bu bir Türkiyeli siyaseti olma iddiasını sabote ediyor. Yani insanların dönüp demokratik özerklik esaslı bir Türkiye fikrine yaklaştığı bir sırada, siz “özerk Kürdistan” dediğiniz zaman, “bakın siz ayrımcılık yapıyorsunuz, yine Kürt milliyetçiliği yapıyorsunuz” diye bu hemen sabote ediyor ana fikri. Yani Kürtlerin özgürlük mücadelesini bölgeyle ifade etmeye gerek yok.

Dolayısıyla böyle ifadelerden arındırıldığında, Türkiye toplumunun demokratik özerklik fikrine kazanılması daha mı kolay olacak?
Kesinlikle. Ben kendi pratiğimden biliyorum. Ne zaman demokratik özerklikle ilgili bir tartışma içine girsem, bırakın sıradan insanları, çok toplantıda bilim insanlarının hemen gard aldığına şahit oldum ve her defasında bunun etnik mülahazadan son derece bağımsız bir proje olarak alınması gerektiğini ve daha akılcı düşünen Kürt siyasetçilerinin de böyle baktıklarını ısrarla belirtmek durumunda kalıyorum. Ki bunu yapmak gerekiyor. Yani demokratik özerkliği Kürt meselesine çözümün ana kilidi olarak takdim etmeye gerek yok. Kürt özgürlük mücadelesi koskocaman bir demokratikleşme kataloğunun önemli bir fasikülüdür. Ama başka fasiküller de vardır. Bunların hepsi için mücadele verilmesi gerekir. Kürt özgürlük mücadelesi de buna yedirilmiş olarak ve bütün Türkiye genelinde üstelik Kürt diye ifade etmeye de gerek yok. Bütün kimlikler, kadın kimliği, Alevi kimliği, Kürt kimliği, Süryani kimliği, yani genel başlığın altında bunu konuşup, yeri geldiğinde belki detaylandırmak. Bu işin hayat bulmasını,  pratikte ilerlemesini istiyorsak, bu dile bence çok dikkat etmek lazım.


BU KADAR MIZRAĞI HANGİ ÇUVALA SIĞDIRACAKLAR?

Yolsuzluklar ile ilgili fezlekeler eğer son dakika değişikliği olmazsa, bugün mecliste görüşülecek. Ama bu pek ilgi görmüyor gibi. Sizce, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun önemli ayaklarından biri olan TOKİ yolsuzluğu dosyasının ‘delil yok’  gerekçesiyle kapatılması, fezlekelerin de bir şekilde sümen altı edileceği yargısını kuvvetlendirmiş mi oldu?
Tek tek görüşülmesi gerekirken, fezlekelerin dördünü aynı başlıkta toplaması, bir toptancı savsaklama hevesi ve niyeti olduğunu gösteriyor zaten. TOKİ eski başkanı Erdoğan Bayraktar’ın odağında olduğu dosyanın güdümlü yargıca kapatılması tam bir skandal. Ortada tapeler var. Ağaoğlu, “patronla hallettim, TÜGEV’e arsa bağışladım” diyor. Zorlu için Bayraktar ne kadar usulsüz iş yapıldığını yakınarak söylüyor. Dahası NTV’de Başbakan’ı istifaya çağırdı. Bu kadar mızrağı hangi çuvala sığdıracaklar? Ne olursa olsun o kürsüye fezlekelerin gelmesi önemli. Elbette göz boyamak isteyecekler. “Görüştük bir şey çıkmadı” deyip yasak savacaklar. Ancak direnilmeli, sürekli gündemde tutulmalı. O tapelerde sadece bakanlar değil, Başbakan ve oğluna isnat edilen suçlar da var. Onların hiçbiri henüz yargıya intikal etmedi. Bunları unutturmamak lazım… Unutturmamak için de yenileri geliyor. Bakın BMC firmasının ihalesi yapıldı. Tek kişi giriyor ihaleye. Kimdir o? Ethem Sancak. Akşam gazetesini ve Sky Türk grubunu almış olan Sancak, AKP’nin en kilit adamlarından biri. Kakara kikiri, gayet laubali bir ihale yapıldı ve Sancak’a verildi. Tayyip Erdoğan’ın onayı olmadan o ihale olur mu? Ve tek kişilik bir ihale olur mu? Çarkları işliyor. Bunu herkesin de gözünün içine sokuyorlar. Bunu teşhir etmek lazım!


SOKAK KENDİSİNİ YİNE İSPATLAMIŞTIR, BOYUN EĞMEMİŞTİR

Başbakan’ın Taksim yasağını ve iktidar yanlısı yorumcuların, ‘sendikacıların Taksim çağrısı destek bulmadı, Gezi ruhu ölmüştür’ vs. yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1 Mayıs tamamen Başbakan’ın prodüksiyonu. Türkiye’deki 250 bin polisin 50 bininin bu işe yığılmasını, Tayyip Erdoğan’ın Taksim ve Gezi korkusu diye okumak lazım. Tayyip Erdoğan, parlamento muhalefetinden ziyade, sokak muhalefetinden korkuyor ve esas kendisini yıpratanın bu olduğunu görüyor. Dolayısıyla sokaktan gelen her tür basınca karşı çok daha duyarlı ve sokak basıncının aslında parlamentoyu da harekete geçirdiğini görüyor. Yani 1 Mayıs günü CHP’nin belki tarihinde olmadık ölçüde Beşiktaş’ta direnmesi, tek tek CHP milletvekillerinin polisle çatışmaları işte bir sokak muhalefetinin sonucudur aslında. Bence sokak kendisini yine ispatlamıştır, boyun eğmemiştir. Erdoğan’ın gösterdiği yere gitmemiştir, “Taksim” diye direnmiştir ve gayet de tarihe geçecek, anlı şanlı mücadele sergilemiştir. Katılım meselesi çok tali bir meseledir. İnsanlar karşı yakadan gelemediler, evlerinden çıkamadılar, hala sokaklar caddeler bariyer dolu. Nasıl bir korku içinde oldukları çok ortada. Tayyip Erdoğan, sokak muhalefetinden ve bagajından korkuyor. Bagajı cesetlerle dolu. Bunu en fazla sorgulayacak olan sokak olacak. Dolayısıyla bu uykularını kaçırıyor ve bu hep olacak.

Başbakan, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sürecini de baskıyı arttırarak mı yürütecek?

Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde de yine sokakla karşı karşıya gelmekten ödü kopacak. Aynı tutumu izleyecek ama bunların hiçbiri yüz yüze olduğu hukuksuzluğu, yargı kaçkını olduğunu önlemiyor. Bunlar bagajında duruyor. Yargı önüne çıkmadıkça, bütün bu hukuksuzlukların hesabını vermedikçe Tayyip Erdoğan ne içerde, ne dışarıda itibar görmeyecek. Dışarıda kaybettiği itibar her geçen gün artıyor. Yani Almanya Cumhurbaşkanı geliyor, ona ettiği laflar birden Avrupa’da yankılanıyor. İşte en son Freedom House basın özgürlüğünde Türkiye’yi küme düşürerek, kara listelere aldı. Bunlarla Türkiye gibi bir ülke baş edemez.

ERDOĞAN DIŞ DÜNYAYI FAZLA DERT ETMİYOR

Başbakan’ın seçimlere ayarlı olarak önümüzdeki günlerde Alevilere statü, Ruhban okulunun açılması, İsrail’le normalleşme, liberallerle buluşma gibi ‘şaşırtıcı açılımlar’da bulunacağı söyleniyor. Sizce bu hamleler, yönetmeyi sürdürebilmek ve dış baskıları azaltmak için mi?
Tayyip Erdoğan’ın her tür adımını içeriye dönük olarak okuyun. Dışarı talidir.

Buna Ermeni halkına taziye de dâhil mi?
Dâhil. Dışarıya sadece bir vitrin düzme var. Ama Erdoğan’ın çok kırılmış, dökülmüş, dağılmış bir vitrini var. Bunu kolay kolay kozmetik adımlarla telafi edemez. İçerde Alevilerin oyuna heves ediyor ama sonra da kalkıp “ateist Aleviler” gibi laflar ediyor. Keza, Kürtlerle ilgili bence son derece samimiyetsiz bir sürecin içinde. Bütün hesapları iç kamuoyuna, içerdeki seçmene ve oya, tahvile dönüktür. Dış dünyayı fazla dert etmiyor. İçerden onay ve destek gördükçe, dışarının bunu kabullenmek durumunda kalacağını hesap ediyor. Ve içerden aldığı her oy, onun için bir canlı kalkan işlevi görmekte. Dolayısıyla bunu her şeyin önünde tutuyor.


(Fotoğraflar: Burak Karakurt)

www.evrensel.net

Araştırma - Haber, Kürt sorunu kategorisine gönderildi | Sönmez: “Özerklik için Anayasa değişikliği şart”(Evrensel, 5 Mayıs 2014) için yorumlar kapalı

Private-public partnership projects reach $88 billion

Mustafa Sönmez -Hürriyet Daily News  April/28/2014

Instead of the state putting on an investor cap for public infrastructure investments that are mostly in the energy, transportation and port sectors, the state has been championing public-private partnership (PPP) projects undertaken by local-international consortiums. These PPP projects totaled 167 at the end of 2013, with the value of the projects reaching $88 billion.

With this PPP model which is particularly supported by the World Bank, many projects in several countries have been completed and are ongoing. In the PPP system, three basic aspects of support are sought from the state. 1) The allocation of public land as well as public assets such as coasts, forests and water resources. 2) The guarantee to buy the produced energy or other services for a period of 25-30 years. 3) Assurances to international banks that debts will be covered jointly during the building of projects as necessary.

Treasury guarantee

Last week, a Cabinet decision published in the Official Gazette regarding the “Treasury guaranteed credit” part of the PPP model began attracting attention. The Undersecretariat of the Treasury will provide guarantees to assume responsibility for debts in build-operate-transfer projects worth 1 billion Turkish Liras and in build-lease (BL) projects of the Health and Education Ministry whose minimum investment is 500 million liras.

The decision in question will include what Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan defines as mega projects which are either planned or underway, such as Istanbul’s third bridge and third airport, the Gebze-İzmit Highway Project and Kanal Istanbul. Educational campuses to be built in eight provinces and city hospitals to be built in 15 provinces will also benefit from the new regulation.

The decision in question will cover those mega projects that have a total investment value of $88 billion – most of which were launched by businessmen known to be close to the ruling Justice and Development Party (AKP).

HDN

Funding facilities

With this method, the top limit of the Treasury assurance will be $3 billion. However, it was announced that the projects that have been advertised for auction will be exempt from this limit. This means that in those projects such as the third bridge and the third airport, the Treasury will step in if they experience any financial trouble.

Those public institutions which seek financial support for their projects will submit a written application to the Treasury; this demand will be submitted to the Cabinet together with the proposal of the Cabinet minister asking for financing. If the Cabinet approves according to the decision of the Treasury, the relevant debt takeover agreement will be signed. However, the signed debt acceptance agreements will not be published in the Official Gazette, meaning the public will not be able to learn which projects were provided Treasury assurances.

Within the scope of this practice, there will be credits obtained from abroad. In the case that debt acceptance is sought from the Treasury, the amount that needs to be paid by the relevant creditor will be reported to the undersecretariat. The treasury will constitute a “state external debt register.”

HDN

PPP trend

The PPP trend in Turkey dates back to a law that enabled private companies to generate electricity in the early 1980s.

Since the enactment of a law that facilitated the build-operate-transfer model in 1994, 167 project contracts have been signed with various models with a total contract value of around $88 billion, particularly in the transportation and energy sectors as of 2013, according to Development Ministry data.

When looking at other countries in the world, Brazil leads in terms of PPP projects with $402 billion, according to World Bank data that also shows that India has inked $306 billion in contracts, followed by Russia at $127 billion, China at $119 billion, Mexico at $115 billon and at Argentina $91 billion. Turkey ranks seventh out of the top 10.

A $9 billion tranche of Turkey’s $88 billion projects were planned before the AKP period, while the remaining $79 billion was planned during the party’s rule. Around $46 billion of the projects, including the “mega project” slated for the northern section of Istanbul, were planned between 2010 and 2013.

As a new development, officials have decided to use the PPP model to ramp up the number of health facilities with a law that took effect in March 2013. A Public Private Partnership Office established under Health Ministry in 2007 has been one of the most important tools in executing PPP operations in an organized and systematic way. This entity has taken a number of initiatives in many provinces regarding the establishment of new health facilities.

 

dış ekonomik, English, Genel kategorisine gönderildi | Private-public partnership projects reach $88 billion için yorumlar kapalı

Kürt Siyasetinde Yeni Arayışlar Üstüne…

30 Mart seçimleri öncesinde ipuçları görülüyordu, seçim sonrası iyice ortaya çıktı; Kürt siyaseti ortaya çıkan son tablodan da belli dersler çıkarmış olarak yeni tahliller ışığında yeni pozisyonlar alıyor, buna bağlı olarak yeni örgütlenme çabaları içinde görünüyor.

Türkiye siyasi tarihinde, PKK ya da geniş ifadeyle Kürt siyaseti kadar, tasarımı (kuramı) ile pratiğini sürekli yüzleştiren ve birbiriyle uyumlu hale getirmek için çabalayan, tartışan, bunu da bölünüp parçalanmadan, bir bütünlük içinde yapan kaç politik çizgi vardır, merak ediyorum. Hareket, yaşadıklarından öğrendikleri ışığında hedeflerini gözden geçiriyor, yeni örgütlenmeleri deniyor, çok da hata yapıyor ama hata yapmaktan korkmuyor, deniyor ve bu dinamizmiyle varlığını sürdürüyor.

 

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Daha 15 yıl öncesine kadar, yani Öcalan’ın tutsaklığının hemen arifesinde temel bir strateji değişikliği yaptı PKK. Türkiye’den ayrılmış bir bağımsız Kürt devleti stratejisinde diretmenin gerekli olmadığına karar verildi.

Bunun yerine,  Türkiye bütünlüğü içinde kalarak Kürtlerin eşit yurttaş olarak görülmesi, bundan kaynaklanan kültürel, siyasi,ekonomik hakları için Türkiye geneline yayılmış, başta Kürt etnisinden olmak üzere demokratik güçlerle birlikte mücadele verilmesi kararlaştırıldı.

 

Bu önemli strateji değişikliğinin ardından yerel yönetimlerde, TBMM’de Kürtleri temsili için sivil çabalar yoğunlaştırıldı, dağdaki silahlı mücadele, politik mücadelenin “asli” değil, “koruyucu gücü” durumuna getirildi.

Yeni strateji ile birlikte çok hızlı bir kitleselleşme, sivil kadrolaşma gerçekleşti, 100 dolayında belediye yönetiminde hakimiyet sağlandı, Meclis’te grup kuracak kadar milletvekili sayısına ulaşıldı, birçok mesleki örgütte, sendikada Kürt kadrolar yönetimlerde etkin oldular. 

 AKP VE KÜRTLER

Kürt siyasetinin yerelde ve merkezde temsil gücünü artırdığı 2000’li yıllar, AKP’nin de yükseliş yıllarıydı. AKP, özellikle kuruluş ve ilk iktidar yıllarında Kürt meselesine, muhalefet partilerinden daha “demokratik” algısı yaratan tarzda yaklaştı. İslamcıların da tıpkı Kürtler gibi “Cumhuriyetin mağdurları” olduklarına, aynı kaderi paylaştıklarına dair bir söylemle Kürtlere yaklaşmayı, dokunmayı başardı, dahası , bu söylemle Kürt siyasetini diğer muhalefetten yalıtma taktiği izledi. Hedefindeki geleneksel iktidar blokunun önemli bileşenleri olan sivil-askeri üst bürokrasiyi hedef alan Ergenekon, Balyoz operasyonlarında, Kürtleri yanında buldu. Bu operasyonun aparatı Taraf’ın o dönemde en çok Kürt illerinde satıldığını, dağıtıldığını geçerken belirtelim.

 OYALAMA DÖNEMİ

AKP’nin, kendi vesayetini inşa etmek üzere, “geleneksel vesayeti” çökertme çabasını kavramakta zorluk çeken Kürt siyaseti, bu dönemde, “Kürt açılımı” türü inandırıcılıktan uzak AKP’nin oyalayıcı taktiğine de  tam uyanamadı. AKP’nin hiç hak etmediği “çözümden yana iktidar” imajı kazanmasına istemeden yardımcı oldu. Oysa, AKP’nin gerçek tutumu, Kürtlere, bazı folklorik tavizleri büyük ambalajlar içinde vererek kendi yükselişi önünde engel olmaktan çıkarmaktı. AKP’nin Kürt sorunu adına yaptıkları, TRT 6’nın devreye alınması, fiilen aşılmış yasakların “reform” şamatası ile kaldırılmış gösterilmesinden ibaret kozmetik adımlardan öteye gitmedi ama karşılığında AKP, yükselişinde Kürt muhalefetini, hem parlamento, hem parlamento dışı muhalefetten uzak tutmayı başarmış oldu.  Kürt siyaseti eldeki kozmetik kazanımların dışında önemli bir mevzi elde edemedi. Anadilde eğitim, tutsakların serbest bırakılması, Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi, dağdakilerin indirilmesi, yerinden yönetim gibi temel taleplere AKP karşılık vermemiş oldu. Buna rağmen, Kürt siyaseti hem ovadaki demokratik mücadele güçleri, hem dağdaki silahlı gücü ile AKP’yi müzakere için, taleplerini karşılaması için zaman zaman bunalttı.

 YENİ AKP RÜYASI

2010 sonrasında AKP’nin Kürt politikası, hem coğrafi kapsam, hem açı olarak önceki dönemden farklılaştı ve AKP, bu yeni yönelime PKK’yı ortak ederek bir taşla iki kuş vurmayı denedi. Dış dünyadan akan sermaye ile “büyüyen bir bölgesel ekonomik güç” imajı çizen, bununla “Yeni Osmanlı” olma sevdasına kapılan RTE ve yakın çevresi, Irak Kürdistan’ının petrol ve doğalgaz kaynaklarına odaklı bir Kürt stratejisi geliştirdiler. Irak’ta KDP, Kürt bölgesindeki enerji kaynaklarını kullanarak büyümek istiyor, Türkiye de bunu teşvik ediyor, hatta Erbil’i, Bağdat’a karşı kışkırtıyor. Hedef, sonunda şöyle tanımlandı. Irak, hatta PKK kontrolünde gelişen Suriye Kürdistanı, AKP rejiminin korumasına girer, onlara ve PKK’ya da özerklik, federasyon vb. türü çatılar uydurulur, böylece “Türkiye, küçülmek yerine, büyütülür”. Büyütülmüş, petrol, doğalgaz kaynaklarına erişmiş bu yeni Türkiye’nin Kürt özerk bölgeleri, federal yapıları olmasına da hiçbir muhalif ses çıkaramaz, çıkarsa da halk dinlemez.

Irak’ın toprak bütünlüğünü dinamitleyecek bu senaryo, Bağdat’ın, daha da önemlisi ABD’nin tabii ki tepkisini çekti, ama, yine de PKK’yı heyecanlandırmadı değil. Öncesinde Oslo , ardından İmralı görüşmeleri bu minvalde ilerledi. AKP, bu yeni yöneliminden dolayı ABD’den (ve FG Cemaati’nden)  sert uyarılar aldı ama hevesini terk etmiş değil. Geç de olsa zamanla anlaşıldı ki, bu yönelim hem ham hayal, hem de AKP, 3 parçadaki Kürtleri “Barzanileşme” şartıyla tanıma ve kabullenme eğiliminde. Büyük coğrafyadaki örtülü Öcalan-Barzani hakimiyet mücadelesinde AKP, elbette dindarlığa, neoliberalizme, yani kendi kimyasına daha uygun olan ve yönlendirebileceği Barzani’yi tercih edecek ve tüm Kürtleri de KDP çizgisinde görmeyi isteyecekti ve 30 Mart 2014 seçimlerinde bu taktiğini uyguladı. Görece başarılı oldu da. AKP , Kürt illerinde oylarını artırdı ve PKK, nihayet ciddi bir tehdit altında olduğunu fark etti.

 2011 SONRASI

 Kürt siyaseti, özellikle AKP’nin tavan yaptığı 2011 seçimleri sonrasında, RTE’nin önüne Başkanlık hedefini koyarak iyice hukuksuzlaşmaya ve diktatörleşmeye başladığı, dolayısıyla da inişe de geçtiği yeni dönemde, yeni bir “Çözüm paketi”ni ciddiye alarak AKP ile ateşkesi bir süre daha sürdürdü. Ama, RTE’nin Kürtleri Barzanileştirme taktiğini önce ciddiye almadı. Şimdi artık biliyor ki, 3 parçada da AKP-KDP işbirliği PKK’ya yönelik güçlendiriliyor. Bu durumda, “kimlik” esaslı bir yapılanmadan “kimlikler üstü, daha sınıfsal ve Türkiyeli” olma ihtiyacı kendisini bir kez daha dayattı. Anlaşılmış olmalı ki, AKP, çıkarı olmadan en küçük bir demokratik adımı atmayacak kadar hesapçı, despot ve esasta Kürt siyasetinin altını oyarak, kitleyi Kürt muhafazakâr, neoliberal bir karaktere dönüştürmek istiyor.

Başından beri yalın olan bir gerçek var; Kürt siyasetinin asgari programı, tüm Türkiye halklarının demokrasi,özgürlük,eşitlik programından kopuk değil ve o bütünün önemli bir fasikülü. O geniş program için sürdürülen mücadele ile birlikte, ancak Kürt özgürlük mücadelesi hedeflerini, yine o mücadele ile verenlerle birlikte gerçekleştirebilir. Bu nedenle de bu mücadelenin örgütlenmesi, tüm ezilen sınıfların , ezilen kimliklerin iç içe yaşadığı tüm yurt sathında ve ortak düşmana karşı, ortak örgütlenme ile verilmeli.

Geç de anlaşılsa bu doğru tespit, BDP’nin “yerel ve etnik” kaldığı anlaşılınca, Batı versiyonu olarak HDP türü bir parti üretimini, bu formülasyonun da işe yaramadığı görülünce, iki partiyi HDP çatısı altında birleştirmeyi getirdi. İyi mi oldu? “Yetmez, ama evet…”

 AŞURE OLMAMALI

Anlaşılıyor ki, Kürt siyaseti, yeni HDP çatısı altında daha Türkiyeli bir parti olarak algılanmak, tüm demokrasi güçleri ile dayanışarak hem geneldeki özgürlük mücadelesini hem de Kürt özgürlük programının hayata geçirilmesini istiyor. Beklenir ki, bu parti tüm bölgelerde örgütlensin ve ortak bir programla ilerlesin. Partiye verilmek istenen yeni açı ise yine sorunlu; Şöyle dediği duyuruldu KCK Eş Başkanı Cemil Bayık’ın: “HDP, Alevileri, kadınları, gençleri, Müslüman demokratları, liberalleri, solu, sosyal demokratları; hepsini şemsiyesi altına almalıdır. Türkiye zemininde solun değerleriyle, İslam’ın toplumcu değerleri birleştirilmelidir. HDP böylece alternatif olur”.  Liberalleri ve Müslüman demokratları yanınıza çekmek için, onları partili yapmanız gerekmez. Onların temel haklarına, kimliklerine,özgürlüklerine saygılı evrensel bir hukuk devleti sözü verir ve samimi olursanız programınızda, bu yeterli olur…Ötesi, parti değil, aşure olur.

 BÖLGE PARTİSİ Mİ?

Öte yandan, Özgür Gündem’den açıklandı ki, bir parti de “Bölge”de kurulacak. Demokratik Bölgeler Partisi(DBP) adını alacak oluşum, bölgede demokratik özerkliği hedefleyecek. Peki HDP’nin “demokratik özerklik” yok mu programında ? HDP üstünden hem bölgede hem tüm Türkiye’nin bölgelerinde demokratik özerklik hedefiyle ilerlemek değil midir doğru olan? Bölgedeki parti,  “etnik” temelli bir oluşum olarak algılanmaz mı? HDP, uzaklaşmak istediği “etnik parti” algısından böyle karmaşık yapılanmalar nedeniyle, akıntıya kürek çekmiş olmaz mı?

Eğri oturup doğru konuşalım; Güneydoğu’ya mahsus, HDP dışı bir parti ya da örgütlenme doğru olmaz. Güneydoğu dahil olmak üzere HDP’nin Türkiye’nin tüm bölgeleri için demokratik özerklik çabası olmalı ve bu mücadele eşgüdümlü götürülmeli, temel prensiplerle ilerletilmeli. Her bölgenin kendi özel etnik, dinsel, cinsel, ekonomik, sosyal özgünlüğü elbette dikkate alınmalı. Bölge tanımı yapılırken “etnik” kıstastan hareket edilmemeli, öteki değişkenler kullanılmalı(*).  

Her bölge farklı enstrüman çalabilir ama beste değişmemeli, kulaklar da orkestra şefinde, yani partide olmalı. Yoksa, yine kısa sürede “sil baştan” yapmak zorunda kalınabilir. Enerjiye yazık…

(*)28 Nisan Radikal ve Taraf gazetelerinde yayımlanan BDP’li Demir Çelik’in “Özerk Kürdistan” ile ilgili anlattıkları,  kafa karışıklığının sürmekte olduğunu gösteriyor, ne yazık ki…

Genel, Kürt sorunu kategorisine gönderildi | Kürt Siyasetinde Yeni Arayışlar Üstüne… için yorumlar kapalı

Tayyip’in dayanılmaz bagajı ve içten muhalefet…

30 Mart seçimlerinden 3-5 puanlık oy kaybı ile çıkmayı bile zafer addeden ve tırmanışını sürdürmek isteyen RTE rejiminin işi, sanıldığının tersine önemli zorluklarla dolu.

MİT yasasındaki değişikliklerle öncelikle  kendi güvenliğini sağlama almaya çalışan, dahası saldırganlığına “hukuki” kılıf hazırlama derdinde olan RTE, Köşk ile Başbakanlık koltuklarının ikisini birden elden kaçırmamanın ve buna uygun formüller bulmanın derdinde. Asıl hedef ise başkanlık ve açık faşizm!..

Bunun için de normalde 2015’te, ama belki daha erkene alınacak genel seçimlerde “dar bölge sistemi” üstünden ezici parlamento çoğunluğu ile Anayasa’yı değiştirmek, oradan başkanlık sistemine geçmek, kendisini hem başbakan hem Cumhurbaşkanı yapacak Başkanlık muradına ermek!…

 MİT…

 Bunlar RTE’nin ve yakın çevresinin yol haritası. Okuması ve dinlemesi bile insanın içini karartan bu senaryo, adım adım ilerliyormuş gibi görünüyor. Son olarak MİT yasası geçti. Bagaja yeni cesetler atmanın altyapısını hazırlayan bir MİT düzenlemesinden söz ediyoruz. Temel hak ve özgürlükleri  devletin sınırsız istihbarat yetkisine ezdiren bir yasa…

Köşk’ten döner sanılırken Çankaya noterliğinden de  “uygundur” damgası yedi. Ya da şöyle söyleyelim; Köşk, topu AYM’ye attı. Beni uğraştırma, sen uğraş Haşim Bey!…

 RTE’nin ve yakın çevresinin freni patlamış hukuksuzluklarını kan ter içinde bir korku filmi izler gibi izleyen AKP trenindekilerin bir kısmı, “bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete” diye çaresiz Tayyip’in peşinde giderken bir kısmı, “Bağdat harap olamadan ne yapabiliriz ? ” diye ortalıkta dolaşıyorlar, çırpınmasalar da köprüden önceki son çıkışı kaçırmamaya çabalıyorlar. Bu çaba içinde olanlara üç önemli aktör tercümanlık ediyor; Babacan, Gül, Kılıç..

 EVRENSEL HUKUK

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, hukuk olmasa ekonomik büyüme olmaz, diye dolanıp duruyor. Abdullah Gül, ben bundan sonraki oyunun parçası olmam diye kendini geri çekip yeni pozisyonlara hazırlanıyor. Haşim Kılıç ise “evrensel hukuk” silahına sarılıp direnişin yeni umudu rolünde görünüyor.

Kılıç, Gül, Babacan gibi öne çıkan aktörlerin RTE dolmuşuna ayak diretmelerinin ya da diğerleri gibi aynı körlükte dolmuşa atlamamalarının altında ne var? Tabii ki olmayacak duaya amin dememe rasyonalitesi. Bu gidişin, bu bagajdaki cesetlerle yokuş tırmanmaya devam etmenin, eninde sonunda bir marazaya yol açacağını sezebiliyorlar. Çünkü tutturulan yolun, hukuka fütursuzca nanik cüretkârlığının, eninde sonunda duvara toslayacağını görme basiretini gösterebiliyorlar.

 SERMAYE…

 Ekonomiden sorumlu Ali Babacan, RTE’nin her hukuksuzluk örneğinde, her Kasımpaşalı çıkışında,  “Hangi sermaye gelir bu ülkeye” diye baygınlıklar geçiriyor olmalı. 17 Nisan’da bir toplantıda şöyle konuşmuş örneğin; “ Eğer hukuk devleti değilseniz, demokrasi bir süre sonra kaos ya da totaliter anlayış getirebilir. Gelişmiş bir ekonomi için hukuki güvenlik şart, kanunlarda gri alanların olmaması, kanunların sık sık değişmemesi, yargının hızlı çalışması, tutarlı olması ve güvenilir olması şart. Bunları sağlamadan gelişmiş bir ekonomi olmamız hayal”. 

Ekonomiden sorumlu Bakan, durduk yerde niye hukuk”u diline dolar? Gitmediğini görüyor. Beklenen sermaye gelmiyor, gelmeyince döviz açığını (cari açığı) yastık altından, rezervlerden karşılamaya çalışıyor ama ne kadar?…Ekonomi çarkı yavaşlıyor, zaten çürük olan kurgu bozuluyor ve hep beraber uçuruma doğru yol alınıyor. Dışarısı, medyası, siyasetçisi ile “Bu nasıl hukuksuzluk, bu nasıl AB normları, çağdaş demokrasi kodları?” diye her fırsatta eleştiriyor. Ali Babacan’ın yolu sonunda, RTE’nin aforoz ettiği TÜSİAD’ın yoluna çıkıyor. Ne demişti 15 Nisan’da Ankara’da TÜSİAD Başkanı Yılmaz, hatırlatalım; “Dört-beş yıl öncesine kadar dünyada demokratikleşme, makro uyum, reform motivasyonu ve AB’ye uyum bağlamında örnek gösterilen Türkiye, bugün tüm bu başlıklarda geride kalmış gibi hissediliyor… Hukuk devletine sımsıkı sarılmalı, onun hasar görmesine, örselenmesine izin vermemeliyiz.”

 GÜL-ERDOĞAN…

Kenara çekilmiş görünse de RTE’nin potansiyel tehditlerinden biri artık Gül’dür. Tam bir uyum içinde olmasa da AKP rejiminin kat ettiği yolda işbirliği etmiş Gül-Erdoğan ortak prodüksiyonu, sonlanmış bulunuyor. Bunun belirtileri kaç zamandır,  özellikle RTE’nin düşüşe geçtiği Gezi sonrası vardı.

Gezi isyanına  Gül, diyalog ve uzlaşıdan yana tavır koyarken, RTE polis vahşetini  tercih etti. Başkanlık sistemine RTE  bodozlama giderken Gül, parlamenter sistem yanlısı. RTE,  Gezi’de, 17 Aralık rezaletini dış komploya bağlarken Gül, bunları  “üçüncü dünya söylemi” olarak gösterdi. RTE, AYM’nin Twitter yasağını kaldıran kararına saygı duymadığını’ açıklarken. Gül aynı kararı”evrensel hukuk” diyerek övdü.
 Özetle, artık işbirliği bitmiş, hatta karşı karşıya gelme potansiyeli olan iki siyasi aktörden söz edebiliriz.

 KILIÇ HAMLESİ…

 Geliyoruz, bagajı çekmeye itiraz edenlerin bir diğer güvencesi Anayasa Mahkemesi Başkanı’na… AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın son zamanlarda aldığı kararlarla RTE’yi çıldırttığı, hele ki twitter yasağının kaldırılması ile ilgili kararı ile haşmetmeabın “saygı”sından mahrum bırakıldığı malum. Son merasimdeki Kılıç gibi konuşması, yargı adına  “bagaj”a bir nevi isyan manifestosu.  Her ne kadar bu çıkışı, “Kendisine RTE karşısında Cumhurbaşkanı adaylığı alanı açmak istiyor” diye yorumlayanlar olsa da, bunun ana saik olduğunu söylemek doğru değil. Bir yan ürün olarak bu gelebilir ama çıkış amacı bu değildir.  Bu çıkış, RTE’nin cesetlerle dolu bagajına yenilerini eklemesine “yargı” olarak tahammül edilemeyeceğinin, bu arabanın bu bagajı çekemeyeceğinin ve herkesin bu bagajı çekmek zorunda olmayacağının itirazı, bir itiraz manifestosu olarak okunabilir.

 İÇ MUHALEFET…

Türkiye 800 küsur milyar dolarlık ekonomisiyle uluslararası kapitalizmin vazgeçemeyeceği, sırtını dönemeyeceği ama kendi kodlarının, normlarının da geçerli olduğunu görmek isteyeceği bir ülkedir. Türkiye, NATO için sırt dönülecek bir ülke değildir. Kısaca, RTE, çılgınlıklarıyla, ne halin varsa gör, diye göz yumulacak bir vaka değildir.

Gül, Babacan, Kılıç üçlüsü üstünden, “evrensel hukuk”, uluslararası kapitalizmin kodlarına, normlarına uyum adına yapılan çıkışları önemsemek gerekir. Bu çıkışları RTE’nin “uyarı” olarak algılayacağını sanmak beyhudedir. O, bu bagajla devam etmek, gerekirse bagaja yeni cesetler atmak pahasına devam etmek zorunda olduğunun, buna “mahkum” olduğunun farkındadır.

 Bu çıkışlar AKP’yi çatlatmasın diye RTE’nin yapacağı şey, bunlara karşı da AKP’yi iyice konsolide etmek , her iç muhalefeti “paralel yapı” torbasına atmak olacaktır. Ama, yakın gelecekte “evrensel hukuk” şiarı altında RTE dolmuşuna binmekten kaçınanların, TÜSİAD’ın, merkez medyanın vb. içinde olacağı bir yeni siyasi oluşumun hızlanmasını da ihtimal dışı tutmamalıyız.Yeni “iç muhalefet”ten yükselen çağrılar,  RTE’ye değil, peşine takılanlaradır. Diğer direnen parlamento  ve parlamento dışı muhalefetin, demokrasi güçlerinin de bu olup biteni iyi izlemesi, doğru zamanda, doğru yerde olması tavsiye olunur.

 

Araştırma - Haber, Genel kategorisine gönderildi | Tayyip’in dayanılmaz bagajı ve içten muhalefet… için yorumlar kapalı

Employment in Turkey resisting against low foreign inflow and growth

 

Mustafa SÖNMEZ – Hürriyet Daily News/April 20 2014

 

The difficulties experienced in foreign financing have immediately shown themselves in the financing of the current account deficit. However, despite the foreign capital flow and the drop in the tempo of growth, a significant decline in employment has not yet been seen as it remains around the 9 percent threshold. AA Photo

The year 2014, in which Turkey will go through two or perhaps three elections, has been dubbed a year of the rise of political risk by foreign investors and observers.

Turkey has been included among the “Most Fragile Five” countries by various authorities. It looks like when political vulnerability is added to Turkey’s economic fragility plus the change in the monetary climate in the United States, all of these seem to have slowed down the foreign capital inflow to Turkey.

The capital inflow has been fluctuated with instable inflows of foreign speculative capital taking advantage of the cheapening of the stocks; however, this is generally way behind the tempo experienced in previous years. A slowdown in the inflow of foreign resources also means the slowing of growth. As a matter of fact, international credit rating agency Moody’s has lowered Turkey’s credit rating from “stable” to “negative” and confirmed the credit score as “Baa3,” basing it on risks.

Difficulty in financing

Difficulties experienced in foreign financing have immediately shown themselves in the financing of current accounts deficit. The Central Bank has announced the current account deficit of February as $3.1 billion. The deficit which was $4.9 billion in January, even though it looks as if it has dropped due to the fall in growth, the ability to finance the current account deficit with new inflow of capital is weakening. The $3.1 billion deficit of February was able to be met with only $2.6 billion capital inflow; the rest was met with unregistered capital inflow.

The current account deficit, when December 2013 and the first two months of 2014 are totaled, comes out as $16.5 billion over three months. It was $15 billion during the same period one year ago. In the three months of last year while the entire deficit was financed by capital inflow and a contribution of $1 billion was made to the reserves, in this year’s three months, only $3.1 billion has been found for a current account deficit of $16.5 billion. And from the unregistered (net errors and omissions) item, nearly $8 billion – and from the reserve, $5.5 billion – were used to finance the deficit.

Regardless of the dimension of the current account deficit, when the capital inflow is weak to finance, it causes international rating agencies to evaluate the country’s solvency as weak. With the slowdown of growth, even though the current account deficit has relatively shrunk, as long as the foreign capital flow is weak to finance, it looks as if Turkey will be rated as even a riskier country.

Employment resisting  

Despite the foreign capital flow and the drop in the tempo of growth, a significant decline in employment has not yet been seen; unemployment has not gone up to two digits yet as expected; it is resisting around the 9 percent threshold. When seasonally adjusted, unemployment, which was 9.5 percent in January 2013, went down to 9.1 percent 12 months later.

It looks like employment opportunities, particularly in the construction and services sectors, have been effective in that there seems to be a decrease in unemployment and increase in employment.

It is also remarkable that after May 2013, when the country’s economy was under the influence of the United States’ FED monetary climate and when the foreign exchange rate started climbing, the increase in employment continued in construction and services – even if the fluctuation experienced in the economy negatively affected employment in agriculture and industry.

While the labor force increased by 674,000 people in the 12 months between January 2013 and January 2014, 718,000 people found jobs. Alongside those who joined the labor market, 44,000 unemployed people also joined.  Of those people who found jobs in the January 2013-2014 period, 174,000 people found jobs in construction, while 538,000 procured work in the services sector. Despite this, in these 12 months, there were 91,000 job losses in agriculture, although this was offset by a 97,000-job increase in industry.

Araştırma - Haber, English kategorisine gönderildi | Employment in Turkey resisting against low foreign inflow and growth için yorumlar kapalı

Kürtleri “Barzanileştirme” ve Köşk Hesapları …

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hesap-kitap gündemde öne geçti. Toplama-çıkarmaların yolu hep “Kürt faktörüne” çıkıyor. RTE, ister kendisi Köşk’e aday olsun, ister AKP’den Gül ya da başka birini planlasın, Kürt seçmenin oyu kilit rol oynayacak görünüyor.

Ya da tersi, AKP adayının önünü kesip kendi adayını seçtirmek isteyen muhalefet de Kürt seçmenin oyuna muhtaç.

BDP, 30 Mart seçimlerinden yüzde 5,7 oy aldı, HDP’ninkilerle birlikte yüzde 6,4 ediyor. Hedefleri yüzde 8 dolayındaydı. Özellikle  Batı’da HDP, Kürtlerin oyunu alamadı. Peki, Batı’da Kürtlerin oyu kime gitti? MHP’ye olamayacağına göre, AKP ile CHP’ye…Daha çok da AKP’ye…Çünkü Kürtler için, “çözüm konusunda AKP, daha çok umut veriyor”, ya da buna inanmak istiyorlar. Tıpkı İmralı’nın ve BDP’lilerin inanmak istedikleri gibi…

Batı bir yana, “bölge”de  BDP’nin 30 Mart performansı nasıl değerlendirilebilir? Öcalan’ın geçen yıl hükümetle başlattığı çözüm süreci ve Rojava’daki kazanımın kitlelerin oylarına nasıl yansıyacağı merak konusuydu.  

SONUÇLAR

BDP, 2009’da  98  belediye kazanmıştı. Bu seçimde , Mardin Büyükşehir, Bitlis ve Ağrı gibi belediyeleri de alarak sayıyı 102’ye çıkardı. KCK operasyonları ve diğer engellemeler de göz önüne alarak sonucu başarı sayanlar var.  Elektrik kesintileri ve sahte pusula gibi şaibeleri bir yana bırakalım; BDP’nin önemli miktarda oy kaybı ve AKP’nin oylarını artırdığı gerçeği de var.

Diyarbakır’da 2009’da yüzde 65, 2011’de yüze 62 oy alan BDP’nin oyları 30 Mart’ta yüzde 55’e indi ve  AKP yüzde 35 oy aldı. BDP oyları, Hakkari’de yüzde 80’den yüzde 66’ya, Şırnak’ta yüzde 70’ten yüzde 59’a  geriledi. Büyükşehir Yasası bölgede en çok da BDP’ye yaradı. Bunun etkisiyle Mardin Büyükşehir kazanıldı, Ş.Urfa’da oylar yüzde 31’e yükseldi…Kentlerden AKP’ye anlamlı miktarda oy çıkarken BDP’yi  ayakta tutan kırsaldan gelen blok oylar oldu.

BÖLGEDE AKP

Bölgede AKP’nin oylarının belli ölçüde artırması, AKP’nin öteden beri izlediği “Kürtleri  Barzanileştirme” politikasının ilk sonuçları sayılabilir.

AKP, kuruluşundan itibaren Kürt kimliğine bir itirazı olmadığını beyan ederek sözde demokrat bir profil çizdi. PKK’nın silahlı mücadele ile bağımsız Kürt devleti stratejisini terk etmesi ve Türkiye bütünlüğü içinde “özerk statü” kazanma,  barışçıl yöntemlerle demokratik taleplerini realize etme , bunun için de daha çok belediye yönetimi, daha çok milletvekili ile Meclis’te temsil edilme stratejisine ve pratiğine başlangıçta  AKP engel çıkarmadı. En azından 2007’ye kadar…

Ancak, izleyen zamanda Kürt siyasetinin etkinliğini artırmasından ne AKP memnun kaldı ne Cemaat…KCK operasyonları ardından geldi. AKP(MİT) için baş hedef, yok edilemeyecek PKK’nın devrimci özünü çürütüp  muhafazakârlığa yatkın, neoliberal KDP kıvamına getirmekti.

Kuzey Irak’ın hızla Türkiye kapitalizminin bir pazarı durumuna gelmesi ve enerji kaynakları potansiyeli ile Bağdat’tan koparılıp bir Kürt federasyonu olarak Türkiye’ye yamama hayali, (Bağdat ve Washington’a rağmen!) AKP’nin, Türkiye’deki, hatta Suriye’deki Kürt hareketlerini de aynı konsept içinde KDP’leştirme hevesini pekiştirdi.

AKP, tüm Kürdistan’da liderlik mücadelesi veren Öcalan-Barzani çekişmesinde Barzani’nin yanında olduğunu iyice hissettirdi, Barzani de RTE’nin… Yerel seçim maratonuna girerken 14 Kasım’da Şivan’ı, İbo’yu yanlarına alan RTE ile  Barzani’nin Diyarbakır’da şov yapmaları, Kürt seçmene verilen net bir mesajdı; KDP’leşin, yani Barzanileşin !… İttifak, Rojava’yı kazılan hendeklerle izole etme çabasıyla sürüyor.

SINAV …

Ağustos ayında  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürt siyaseti , Kürt seçmeni RTE’nin biat sınavından geçirilecek. RTE’nin beklediği “Barzani” duruşu sergilenirse, biat gerçekleşmiş anlamına gelecektir. Tersi tutum, Kürt siyasetinin RTE-Barzani ittifakına direnmesi, AKP rejimine diğer direnenlerin cephesine dahil olması anlamına gelecektir. Türkiye’de rejime direnen sol-sosyalist, radikal kesimler ve Kürt siyasetinin pek hoşlaşmadığı CHP, Kürt siyasetinin potansiyel müttefikleri sayılır.

Burada da verimli bir ittifak için, işbirliğinde iki tarafa da sorumluluk düşüyor. Kürt siyasetinden beklenen, AKP-Barzani çizgisine karşı ikircikli olmayan, hep kendine yontmayan, yani ben merkezci olmayan bir duruşta kararlılık göstermesi. Kürtlerin özgürleşme mücadelesinin tüm Türkiye’nin demokrasi, özgürleşme mücadelesinden kopuk olmadığını gösteren bir duruş sergilenirse, potansiyel müttefiklerin güveni artabilir ve olumlu bir işbirliği gelişebilir. Böyle bir şans her şeye rağmen var.

CHP’nin Kürt siyasetinin güvenini kazanması ise Kürt kimliğine gerçek bir saygı sergilemesine, Kürtlerin asgari demokratikleşme beklentilerine pozitif yaklaşmasına, kendi içindeki milliyetçi  unsurlara direnebilmesine bağlı.

Tarafların bu basireti gösterip gösteremeyeceklerine dair önemli bir sınav var önümüzde. Köşk sınavından önce, Taksim’de 1 Mayıs direnişi konusunda herkesin nasıl bir tutum alacağı, ayrıca, belli ipuçları verecektir …

Genel kategorisine gönderildi | Kürtleri “Barzanileştirme” ve Köşk Hesapları … için yorumlar kapalı